Social

Poliția raionului Cantemir efectuează măsuri de prevenire a cazurilor de hipotermiePoliția raionului Cantemir efectuează măsuri de prevenire a cazurilor de hipotermie. Ținând cont de situația meteorologică și temperaturile înregistrate, pentru a evita cazurile de hipotermie în rândul locuitorilor raionului Cantemir, în special în rândul persoanelor fără un loc permanent de trai angajații Inspectoratului de poliție Cantemir zilnic efectuează razii. 

Locațiile principale fiind spațiile locative abandonate, pădurile, dar și adiacența bazinelor acvatice. Astfel, angajații IP Cantemir poartă discuțiincu copii minori şi părinții acestora, fiind atenţionați asupra faptului neadmiterii cazurilor de hipotermie, sporirea nivelului de supraveghere a copiilor minori si neadmitera cazurilor de violență în familie. 

La fel sânt verificate construcțiile nefinisate și clădirile abandonate, fîșiile forestiere și locurile de concentrare a minorilor întru depistarea celor care practică cerșitul și vagabondajul.