Social

Bază turistică sportivă la Cantemir

 În perioada iunie 2020 – 30 noiembrie 2024 Consiliul Raional Cantemir a implementat proiectul "Escapeland - Dezvoltarea și promovarea Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, în calitate de partener regional. Proiectul a încurajat și dezvoltat parteneriatul durabil între România, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, prin cooperarea și intensificarea contactelor dintre partenerii din bazinul Mării Negre și satisfacerea necesităților de dezvoltare și promovare a turismului transfrontalier și a antreprenoriatului cultural. De asemenea, creșterea atractivității bazinului Mării Negre (BSB) prin investiții în turismul activ și creșterea fluxului de turiști interesați de activități turistice și culturale în această regiune, reprezintă un obiectiv propus de proiect de-a genera dezvoltarea economică și stimularea sectorului turistic.

Începând cu luna iulie 2020, Consiliul Raional Cantemir a realizat o serie de activități în cadrul proiectului printre care: un curs de formare în domeniul antreprenoriatului turistic pentru 20 de participanți din diferite domenii tangențiale din raionul Cantemir, tipărirea materialelor de vizibilitate, elaborarea Ghidului turistic despre locurile cu potențial turistic din raion, realizarea Planului de dezvoltare turistică al raionului Cantemir.

 Un rezultat important al proiectului a constituit reconstruirea unei părți a clădirii școlii sportive în bază turistică sportivă. Noua clădire asigură spații de cazare pentru desfășurarea activităților educative și sportive, două zone de fitness, (toalete, vestiare etc.) și o unitate alimentară. La data de 30 noiembrie s-a desfășurat evenimentul de promovare a rezultatelor proiectului în care agenți economici locali, ONGuri, specialiști în domeniul învățământului și a turizmului au vizitat noua clădire reconstruită. Vizitatorii consideră această investiție a fi un pas important în dezvoltarea turizmului local, a parteneriatelor educative și desfășurarea anumitor competiții sportive conform standardelor. 

Acest proiect a fost finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul programului Black Sea Cross Border Cooperation BSB 1108 în perioada 2020-2023.