Social

În orașul Cimișlia este în plină desfășurare procesul de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană a localității.În cadrul ședinței de astăzi, care a avut loc la Primăria Cimişlia, au fost prezentați o serie de indicatori economici, sociali, spațiali, de mediu etc., colectați până la moment în scopul identificării celei mai degradate zone a urbei. Au fost agreați pașii ce urmează a fi parcurși și măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea asigurării continuității și caracterului participativ al procesului de elaborare a documentului.

S-a stabilit ca, până la finele lunii octombrie a.c., proiectul Programului de Revitalizare Urbană a orașului Cimișlia să fie definitivat, fiind supus ulterior consultărilor publice.Amintim, că activitățile date sunt realizate în cadrul proiectului “Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”, finanțat de Polish aid și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud.
Sursa: ADR Sud