Social

Municipiul Cahul a primit statut de stațiune balneară


Patru localități din țară se recunosc a avea statut de stațiune balneară, potrivit unui proiect de lege votat ieri în lectură finală de către Parlament.

Este vorba despre municipiul Cahul, or. Vadul lui Vodă, Chișinău, comuna Hîrjauca din Călărași și satul Cocieri din Dubăsari.

Potrivit Legii, prin stațiune balneară se înțelege localitatea sau/și arealul care dispune de resurse de substanțe minerale, științific dovedite și tradițional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalații specifice pentru cură și care are o organizare ce permite acordarea asistenței medicale balneare în condiții corespunzătoare.

Finanţele stațiunilor balneare, climatice sau balneoclimatice se administrează în condiţiile Legii privind administrația publică locală, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale şi ale Legii privind finanţele publice locale, conform principiului autonomiei locale.

De asemenea, potrivit amendamentelor propuse la proiectul de lege, alte 26 localitățile pot avea acest statut.

Asupra proiectului s-au expus Comisiile parlamentare, CNA, Guvernul.