Social

Cantemir. Un nou proiect de izolare termică realizat cu suportul AEE


Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) anunță că a avut loc recepția la finisarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Instituția Publică Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” din satul Baimaclia, raionul Cantemir, informează CURENTUL.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 1 978 144,09 lei.

În cadrul proiectului au fost întreprinse următoarele măsuri de eficiență energetică:

– Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 376,01 m2;

– Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 1 562,76 m2;

– Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant cu suprafața totală de 943 m2.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.