Social

Au fost realizate 4 podcasturi incluzive dedicate sporirii cunoștințelor juridice ale persoanelor din grupurile social-vulnerabile și marginalizate

 


În luna februarie curent, Centrul pentru Dezvoltare Educațională a realizat 4 podcasturi incluzive pe diferite tematici juridice pentru reprezentanții grupurilor social-vulnerabile din raionul Cahul și Cantemir în cadrul proiectului Sporirea cunoștințelor juridice ale persoanelor din grupurile social-vulnerabile și marginalizate. 

Subiectul episodului #1 a fost dedicat asigurării accesului la justiție a femeilor din zonele rurale, victime ale violenței domestice. Experții invitați în ediția nr. 1 au fost procurorul Ghennadi Epure și avocata Olesea Novițchi. 

În cadrul podcastului #2 a fost abordat subiectul privind accesul la justiției a persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități în situația îngrădirii realizării dreptului la muncă. Experții invitați la acest podcast au fost Gheorghe Bosîi, jurist în cadrul Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și Aurelia Ciobu, reprezentantă Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raionul Cantemir.

 La podcastul # 3 s-a discutat despre problemele de natură juridică cu care se confruntă persoanele cu dizabilități mintale în privința accesului efectiv la justiție, iar invitatul podcastului a fost avocatul Dumitru Russu, expert în cadrul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM).

 Podcastul #4 a fost dedicat “Asigurării respectării accesului la justiție al persoanelor vârstnice în situația încălcării dreptului la protecție socialăși a avut-o ca invitată pe avocata Cristina Oglinda, care le-a vorbit participanților despre dreptul persoanelor în etate de a se apăra în justiție, cum pot beneficia de asistență juridică garantată de stat când le sunt încălcate drepturile, noutăți din sfera asigurării și protecției sociale și a accesului la sistemul de pensii și de ce este redus accesul la justiție a persoanelor în etate în Moldova.

 Podcasturile incluzive cu tematică juridică reprezintă un set de dialoguri non-formale care abordează probleme de natură juridică cu care se confruntă persoanele din grupurile social-vulnerabile și marginalizate. Aceste podcasturi contribuie la sporirea cunoștințelor juridice și capacitarea persoanelor să-și apere drepturile prin accesul liber la justiție și la informaţie. Aceste podcasturi fac parte din cadrul proiectului “Sporirea cunoștințelor juridice ale persoanelor din grupurile social-vulnerabile prin podcasturi inclusive”. Această activitate este un cadou al Guvernului Statelor Unite și este organizată de Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională în cadrul programului de granturi „Maratonul Justiției ediția a II-a”, implementat de către INVENTO, cu sprijinul Departamentului de Stat al SUA, Biroului Internațional de Asistență în Combaterea Traficului de Droguri și Aplicare a Legii, prin intermediul Freedom House în Moldova.