Social

ADR Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist resurse umane/manager de oficiuAgenţia de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist resurse umane/manager de oficiu.

1.   Denumirea şi sediul instituţiei publice organizatoare a concursului:

 • Agenţia de Dezvoltare Regională Sud;
 • or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia);
 • Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@adrsud.gov.md, web: www.adrsud.md

2.   Denumirea funcţiilor vacante:

 • șpecialist resurse umane/manager de oficiu
 • Unități disponibile: 1

Condiţii de participare la concurs:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii superioare, preferabil în domeniul juridic. Experienta în domeniul procedurilor și normelor specifice domeniului muncii constituie un avantaj.
 • Experienţa profesională - minim 2 ani de activitate în structurile administrației publice sau 1 an în domeniul de referință;
 • Cunoștințe de operare PC-pachetul MS Office nivel mediu, în utilizare a programelor Word, Excel, PowerPoint;
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, de formare și gestionare a bazelor de date.
 • Capacități organizatorice, abilitati excelente de comunicare și lucru în echipă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute - pentru funcţiile, care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;
 • Copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
 • Cererea de înregistrare.

Data limită până la care pot fi depuse Dosarele de concurs este - 12 octombrie 2020, ora 16.00.

Telefon/Fax: (0241) 26286

E-mail adrsud@adrsud.gov.md

Adresa poştală - RM, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 12