Social

Inițiativele tinerilor din or.Leova, finanțate în cadrul proiectului ProDem 2Cum pot tinerii să se implice în rezolvarea unor probleme din comunitatea lor? Cum pot tinerii să scrie proiecte de finanțare a unor activități de tineret și să le obțină? Acestea, dar și multe alte lucruri utile pentru ei a învățat un grup de tineri din orașul Leova care a participat în proiectul ProDem 2 „Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”, implementat de Hilfswerk International în parteneriat cu AO „Speranța” și „Moștenitorii”, susținut de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei prin fondurile IFA (Institutul pentru Relații Externe).

Totul s-a început în vara anului 2019, cînd cîțiva tineri din Leova alături de peste 60 de tineri, reprezentanți ai 22 de comunități din 8 raioane țintă a proiectului s-au unit în echipa tinerilor activi PRODEM 2 la școala de vară Liderism pentru tinerii ProDem2! „Dezvoltă comunitatea ta - valorifică oportunitățile”, care a durat 5 zile, și a avut  drept scop dezvoltarea capacităților tinerilor în calitate de viitori lideri ai echipelor ProDEM2, care lucrează în comunitățile lor pe parcursul implementării activităților de informare, simulare a alegerilor, precum și realizarea inițiativelor comunitare de comun cu diverși actori.Tema pentru acasă după școala de vară a fost organizarea unui eveniment de simulare a procesului de alegeri, care a fost organizat în decembrie 2019 în colaborare cu Biblioteca Publică raională ”Valeriu Matei” din or. Leova,  tineri de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or. Leova, Liceul Teoretic ”Constantin Spătaru” or. Leova și Centrul de Tineret Leova.


În cadul acestui eveniment, tinerii au fost informați despre întregul proces de Alegeri Locale. Tot aici tinerii au fost informați despre grantul oferit pentru o activitate comunitară.

Timp de trei luni, tinerii monitorizați și ajutați de mentorul local Ion Calalb, manager la Centrului de Tineret Leova, au aplicat la proiect identificând o activitate utilă pentru comunitate și au procurat un aparat de fitness în aer liber și un scaun care au fost instalat la stadionul orășenesc Leova. Partener de încredere a fost A.O. FC Prut Leova în persoana dlui Vasile Susan, care a oferit un aport maxim pentru implementarea acestei inițiative de tineret. Deasemenea, în cadrul proiectului a activat ca partener și Primăria Leova.


Din cauza situației epidimiologice din țară, multe evenimente din cadrul acestei inițiative au fost anulate sau contramandate pentru altă perioadă.

Echipa de implementare aduce sincere mulțumiri Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei prin fondurile IFA (Institutul pentru Relații Externe) pentru suportul financiar acordat.