Social

ANUNŢ INVITAŢIE de participare la procedura de achiziţie prin metoda cererii ofertelor de preţ
ANUNŢ INVITAŢIE de participare la procedura de achiziţie prin metoda cererii
ofertelor de preţ pentru procurarea seturilor de produse igienice pentru lupta cu COVID-19


Cumpărător: AO “Rădăcini solidare” s. Cociulia, str. Verdeșeni MD-7321
Cod fiscal cumpărător: 1018620004312
Date de contact: s. Cociulia, rn. Cantemir, str. Verdeșeni, MD-7321, tel.060165695

Resursele financiare sunt alocate în cadrul proiectului “Dezvoltarea şi modernizarea satelor din microregiunea Colinele Tigheciului” cu suportul financiar al Uniunii Europene şi Polish Aid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020 a proiectului ”Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”.

În baza Hotărârii de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 ofertele pentru concurs se vor prezenta cu TVA cota 0 (zero).

Pentru a participa la concurs participanţii vor prezenta următorul set de documente:

  • Date despre participant (adresa juridică, date de contact, rechizite bancare - document în original cu ştampila umedă şi semnătura);
  • Oferta - se prezintă în original, în MDL, cu scutire de TVA cu drept de deducere confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; 
  • Certificatul de înregistrare a Participantului (copie).
  • Poza produsului oferit. 


            Obiectul
Cantitatea
            Caracteristici tehnice
Mască de protecţie 
2500 buc
Măşti medicinale chirurgicale în 3 (trei) straturi confecţionate din material ţesut cu 3 pliuri.
Mănuşi
39 cutii
Mănuşi medicinale din latex nepudrate mărimea S, M, L
Dezinfectant
15 buc.x 5l
Dezinfectant pentru mâini și suprafețe cu alcool minim 75%
Termometre
13 buc.
Termometru digital cu infraroșu, fără contact fizic

Ofertele persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova se depun în plic sigilat până la data de 24 iulie, ora 14.00, ora locală a RM, la sediul AO “Rădăcini Solidare”, pe adresa s. Cociulia Cantemir, MD 7321.

Toate ofertele depuse până la termenul limită vor fi deschise şi analizate în prezenţa grupului de lucru şi a Participanţilor la concurs la orele 14.00 ora locală a RM, pe data de 24 iulie la sediul AO “Rădăcini Solidare”.


Informaţii suplimentare: 078276697
e-mail: gal.colineletigheci@gmail.com
Persoana de contact: Natalia Dobrota - manager de proiect