Social

11 milioane de euro pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectelor de infrastructură și eficiență energetică, în Regiunea de Dezvoltare Sud

Uniunea Europeană finanțează, actualmente, mai multe proiecte de infrastructură în sudul țării privind aprovizionarea cu apă, servicii de canalizare și sporirea eficienței energetice a clădirilor publice. În rezultatul implementării acestor proiecte, peste 10620 de cetățeni din localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca şi Cupcui ale raionului Leova urmează să fie conectați la un sistem îmbunătățit și durabil de alimentare cu apă, iar 1700 de cetățeni vor căpăta acces la servicii de canalizare. Totodată, ca urmare a implementării măsurilor investiționale de eficiență energetică, 921 de elevi și profesori din cadrul instituțiilor de învățământ din orașele Leova și Basarabeasca vor beneficia de condiții mai bune de muncă și studii. 

Aceste rezultate se estimează că vor fi atinse către anul 2023, ca urmare a implementării de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud a patru proiecte investiționale finanțate de către Uniunea Europeană. 

Finanțarea are loc prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", fiind vorba de proiectele "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova", "Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova. Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova", "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova" și "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca". 

Pentru demararea lucrărilor de construcție în cadrul proiectelor de AAC și EE, cu finanțare din sursele Uniunii Europene, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a desfășurat, în decursul lunilor mai și iunie ale anului curent, mai multe licitații publice internaționale. Ca, la etapa următoare, în perioada 15 iunie-6 iulie a.c., ofertele depuse în cadrul licitațiilor respective să fie evaluate de către un grup de experți internaționali și naționali, contractați de GIZ. 

În urma evaluării ofertelor depuse pentru achiziționarea lucrărilor în scopul executării proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova", grupul de lucru pentru achiziții a decis atribuirea contractului către un operator economic calificat drept câștigător, cu care, în scurt timp, ADR Sud, în calitate de instituție implementatoare, și Primăria orașului Leova, în calitate de beneficiar, va semna contractul de antrepriză. 

Cât privește proiectul "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca", procedura de achiziție publică anunțată a fost anulată pe motiv ca nu a fost depusă nicio ofertă, urmând ca, la 15 iulie a.c., să fie desfășurată o nouă procedura de deschidere a ofertelor în cadrul licitației publice anunțate în mod repetat. 

Pentru cele două proiecte de AAC, în data de 22 mai a.c. a avut loc deschiderea ofertelor pentru achiziționarea lucrărilor de construcție, ulterior acestea fiind evaluate obiectiv, transparent și nediscriminatoriu de către experți. În câteva zile, în baza raportului de evaluare al experților și deciziilor grupului de lucru pentru achiziții, din componența căruia fac parte responsabili din cadrul ADR Sud și ai Agenției de Cooperare internațională a Germaniei (GIZ), vor fi desemnați câștigătorii. 

De notat că, în perioada anilor 2018-2019, Uniunea Europeană a finanțat elaborarea documentației tehnice pentru proiectele respective, precum și pentru proiectul care vizează "Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în comunitățile Pelinei și Găvănoasa din raionul Cahul și extinderea către raionul Vulcănești", pentru care urmează a fi identificate surse de finanțare pentru executarea lucrărilor de construcție. Valoarea investiției realizate de UE în vederea elaborării documentației tehnice pentru proiectele de infrastructură și eficiență energetică din regiunea sud constituie circa 906 mii de euro. 

În cadrul proiectelor Uniunii Europene de asigurare a infrastructurii de apă în regiunea sud urmează a fi construite 99,1 km de apeduct în localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova și 11,95 km de conducte de canalizare în orașul Leova. 

Totodată, ca urmare a măsurilor de eficiență energetică, consumul anual normat de energie în instituțiile eficientizate energetic se va diminua, estimativ, cu 30% și emisiile anuale normate de CO2 vor fi reduse cu 442 de tone. 

Măsurile de eficiență energetică, care vor fi implementate în cadrul școlilor vor asigura condiții optime pentru activitatea profesională a personalului și studiile elevilor din mai multe localități. Astfel, elevii, profesorii și angajații acestor școli vor beneficia de asigurarea cu apă caldă și rece la robinetele din interiorul școlilor, renovarea toaletelor în școli, ventilare îmbunătățită în sălile de studiu, etc. La fel, școlile vor fi modernizate prin reabilitarea acoperișului, anveloparea pereților clădirii, înlocuirea geamurilor, reabilitarea sistemelor de încălzire, instalarea panourilor fotovoltaice, etc. 

Iar în ceea ce ține de măsurile de aprovizionare cu apă și canalizare, principalele rezultate preconizate vizează îmbunătățirea infrastructurii pentru furnizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sporirea ratei de conectare a populației la acestea. Toate aceste măsuri vor contribui, eventual, la eliminarea disparităților rurale, dar și a celor urbane. 

În această ordine de idei, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, menționează că "implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și servicii de canalizare va contribui la sporirea accesului populației din regiunea sud la apă potabilă de calitate, îmbunătățind astfel condițiile de trai și menținând starea de sănătate ale acesteia. În mod similar, investițiile făcute în domeniul eficienței energetice vor asigura un mediu mai bun și mai confortabil de învățământ pentru elevi și profesori. Ca rezultat, facturile vor fi mai mici, iar economiile - mai mari, acestea fiind utilizate pentru alte scopuri". 

Aceste proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 


Sursa: ADRSUD