Social

Ședința Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică și Comisiei raionale Leova pentru Situații Excepționale


La data de 28 mai, curent, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică și Comisia raională pentru Situații Excepționale.
     În cadrul ședinței Comisiilor raionale au fost puse în discuție următoarele chestiuni:
        1. Cu privire la situația epidemiologică privind  infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID - 19)  în raionul Leova.
    2. Cu privire la implementarea măsurilor de prevenire, răspândire și control a infecției Coronavirus de tip nou  (COVID-19) în raion.
      3. Cu privire la măsurile de asigurare a securităţii în perioada de pregătire şi desfăşurare a Campaniei de recoltare a cerealelor şi culturilor tehnice din anul 2020.
    4. Cu privire la acţiunile necesare de întreprins pentru prevenirea cazurilor de înec pe perioada estivală.
    5.  Cu privire la măsurile de securitate antiincendiară în localităţile raionului pe perioada anului 2020.
    Membrii Comisiilor au examinat evoluția situației epidemiologice la moment în raion și au apreciat efectele ridicării unor restricții impuse anterior de comisie. Conform datelor prezentate de dna Tamara Pascari, Șef Direcție CSP Hîncești o parte din societate s-a obișnuit să respecte regulile de distanțare socială și igienă personală menite să contribuie la prevenirea răspândirii infecției COVID-19. Deasemenea membrii comisiilor au pus în discuție prevederile dispoziției nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
      În cadrul ședinței de lucru, membrii Comisiilor au decis:
  • Executarea dispoziției președintelui raionului nr. 59 din 04.03.2020 „Cu privire la  securitatea în timpul scăldatului pe perioada estivală”, cu prezentarea informației despre măsurile întreprinse în vederea prevenirii cazurilor de înec în bazinele acvatice Secţiei Situaţii Excepţionale până la data de 10.06.2020 de către Administraţia Publică Locală de nivelul I a raionului, agenţi economici, persoanele fizice care gestionează bazine acvatice;
  • Executarea dispoziției președintelui raionului nr. 58 din 04.03.2020 „Cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor în localităţile raionului Leova  în perioada primăvară – vară a anului 2020” de către Administraţia Publică Locală de nivelul I, serviciile desconcentrate  din teritoriu, unităţile economice;
  • Executarea dispoziției președintelui raionului nr. 106 din 27.05.2020 „Cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor în perioada campaniei de recoltare  a cerealelor a anului 2020” .    


Documente ataşate
pdf, 869 KB