Social

Convocarea Consiliului raional Cimișlia în ședință extraordinară


În conformitate cu prevederile art.45 alin.(3), 49 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală și în baza dispoziției președintelui  raionului nr.53-d din 29 mai 2020 se convoacă Consiliul raional în ședință extraordinară la data de 03 iunie 2020, ora 11:00, sala mare de ședințe a Consiliului raional Cimișlia, et.II.
Ordinea de zi:
  1. Cu privire la numirea în funcție a Secretarului Consiliului raional Cimișlia;
  2. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020.