Social

ANUNȚ privind organizarea procedurii de precalificare a contractanților pentru poiectarea și construcția noii stații de epurare a apelor uzate din CahulAgenția de Executare a Proiectului (AEP): Municipalitatea Cahul (AEP 1) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (AEP 2), anunță procedura de precalificare a contractanților pentru contractul de lucrări 45232420-2 pentru poiectarea și construcția noii stații de epurare a apelor uzate din Cahul. Precalificarea va fi efectuată prin procedurile specificate în documentul de precalificare și este deschisă tuturor solicitanților eligibili, astfel cum sunt definite în Ghidul KfW pentru achiziții (www.kfw-entwicklungsbank.de), versiunea ianuarie 2019.

Lucrările vor fi licitate în conformitate cu Documentele Standard de Achiziții KfW. Contractul de lucrări va respecta reglementările din Condițiile FIDIC ale Contractului pentru Proiectare și Construcția Stației (Proiectare de către contractant - Cartea Galbenă).

Solicitanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și un set complet de documente de precalificare în limba engleză, gratuit, la depunerea unei cereri scrise prin e-mail la următoarea adresă: primariacahul@gmail.com

Toate e-mailurile trebuie trimise și la adresa: jan.vogt@fwt.fichtner.de

Cererile pentru precalificare trebuie depuse în plicuri însemnate clar și transmise la adresa de mai jos până la ora 12:00, ora din Moldova (UTC +2: 00 h), la 30 iunie 2020. Cererile depuse după termenul limită vor fi respinse.

Primăria municipiului Cahul

În atenția: Dlui Nicolae Dandiș

Piața Independenței, 6

3909, mun. Cahul

Republica Moldova.

Municipalitatea Cahul, prin Guvernul Republicii Moldova, a primit finanțare de la Guvernul Federal German prin KfW Entwicklungsbank (KfW) pentru îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul. O parte din finanțe vor fi utilizate pentru plata contractului pentru proiectarea și construcția noii stații de epurare a apelor uzate din Cahul.