Social

A avut loc deschiderea ofertelor în cadrul licitațiilor publice internaționale privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat astăzi, 22 mai 2020, deschiderea ofertelor în cadrul licitațiiilor internaționale privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectelor de asigurare cu infrastructură de apă și canalizare, cu finanțare din sursele Uniunii Europene. Este vorba de proiectele "Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova" și "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova".

Procedura de deschidere a ofertelor, depuse pentru ambele proiecte la sediul ADR Sud până la ora 10.00, a fost filmată și transmisă în regim on-line, în timp real. Astfel, la ora 11.00 a fost transmisă în direct deschiderea celor 3 ofertele depuse pentru proiectul "Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova", iar la 11.30 - a putut fi urmărită integral procedura de deschidere a celor 4 oferte depuse în cadrul proiectului "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova".

Menționăm că pentru executarea lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare și construcție a stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova au solicitat documentația de licitație, de la momentul anunțării tenderului, 27 de companii, iar pentru îmbunătățirea serviciilor de almentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova" - 29 de operatori economici.

Licitațiile publice au fost ambele de tip deschis și s-au desfășurat conform prevederilor Regulamentului GIZ în domeniul Achizițiilor Publice.

În cele ce urmează, comisia de evaluare va evalua fiecare ofertă în parte și va selecta ofertantul a cărui ofertă a fost determinată să fie în concordanță cu criteriile administrative, economice și tehnice și cer a oferit cel mai mic preț.

Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice va respecta regulile stabilite în prezentul Regulament (GIZ PRAG) elaborat în baza prevederilor Ghidului practic PRAG al UE pentru contractele de servicii și contractele de lucrări. Respectarea acestor reguli asigură alegerea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a contractanților cu oferte competitive la cel mai bun raport preț-calitate sau cel mai bun preț, respectând, totodată, eficiența utilizării fondurilor publice.

Precizăm că licitațiile internaționale privind contractarea lucrărilor de construcție pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova" și "Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova" au fost lansate în data de 6 aprilie 2020.

Aceste proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).