Social

Polițiști instruiți cu privire la formarea abilităților de utilizare și gestionare a Sistemului de supraveghere video portabil ”Camere de corp”În perioada 14.05 - 21.05.2020, peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului național de securitate publică al IGP (Direcția patrulare „Centru”, Direcția patrulare „Nord”, Direcția patrulare „Sud”, Secția escortă și misiuni speciale) au fost instruiți cu privire la utilizarea Sistemului de supraveghere video portabil „Camere de corp”. Angajaților le-au fost aduse la cunoștință:

 • - parametrii și specificațiile tehnice ale camerelor de corp;
 • - modalitatea de gestionare și asigurare a funcționării camerelor de corp;
 • - atribuțiile și obligațiile acestora, în timpul utilizării camerelor de corp;
 • - circumstanțele și cazurile când urmează a fi conectate butoanele de înregistrare;
 • - răspunderea în cazul folosirii nejustificate sau a deteriorării intenționate a camerei de corp, ș.a.
Având în vedere cele expuse, subliniem că în contextul implementării Sistemului vizat se preconizează:
 • - creșterea nivelului de protecție a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a angajaților Poliției;
 • - sporirea nivelului de disciplină al angajaților Poliției și al cetățenilor;
 • - sporirea transparenței activității Poliției;
 • - prevenirea și monitorizarea conflictelor;
 • - reducerea incidentelor de utilizare a forței fizice și a mijloacelor speciale în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 • - prevenirea și reducerea corupției;
 • - creșterea responsabilității polițiștilor în timpul exercitării funcțiilor lor, ș.a.

Drept urmare, accentuăm că utilizarea Sistemului menționat ca măsură preventivă reprezintă un element important al funcționării Poliției, menit să garanteze că activitatea polițienească se desfășoară exclusiv în baza legii și pentru executarea acesteia, în interesul persoanei și al comunității, potrivit principiilor profesionalismului, confidenţialităţii, integrităţii profesionale şi loialităţii, colaborării şi cooperării, imparțialității și nediscriminării, transparenței, obiectivității, eficienței și responsabilității.

Menționăm că, procurarea body camerelor a fost posibilă grație suportului oferit de Uniunea Europeană, în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020.