Social

A avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului "Reabilitarea termică a clădirii IMSP Spitalul raional Cantemir"Marți, 19 mai, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului investițional "Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir", implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională.

Comisia de recepție, din componența căreia au făcut parte reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud și Consiliului Raional Cantemir, ai Inspecției de Stat în Construcții, Inspecției Ecologice, Serviciului Protecției Civile și Situații excepționale, ai Centrului de Sănătate Publică și altor instituții abilitate cu funcții de control, s-a întrunit în ședință și a verificat, în prezența antreprenorului, a managerului de proiect și responsabilului tehnic, executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației.

Membrii comisiei au analizat documentația de execuție a proiectului, cartea tehnică a construcției, certificatele de calitate și rezultate de laborator ale testărilor. De asemenea, au examinat, pas cu pas, îndeplinirea cerințelor contractului de antrepriză, ale documentației de execuție și respectarea reglementărilor specifice, a exigențelor esențiale în construcții și au verificat termenele și calitatea definitivării lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor și executant, precum și în documentația anexată la contract.

Ca urmare a examinării documentației, s-a efectuat vizita la obiectivele proiectului. Rezultatele implementării proiectului s-au dovedit a fi satisfăcătoare, neconcordanțele fiind nesemnificative și urmând a fi înlăturate de către antreprenor în termen de 90 de zile. La etapa următoare, urmează să aibă loc recepția finală a lucrărilor în cadrul proiectului dat și transmiterea edificiului reabilitat energetic în gestiunea entității beneficiare - a Consiliului Raional Cantemir.

Ținem să precizăm că proiectul "Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir", care a demarat în anul 2017, este implementat de ADR Sud din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională. Acesta și-a propus drept obiectiv să sporească gradul de confort al blocului chirurgical al IMSP ,,Spitalul raional Cantemir" prin eficientizarea consumului de energie termică în interiorul clădirii.

Valoarea lucrărilor în cadrul proiectului dat se ridică la 12 mln. 163 444 lei. Acest proiect investițional este în beneficiul celor circa 63 de mii de cetățeni, locuitori ai raionului Cantemir, care se adresează la Spitalul raional pentru a primi asistență și îngrijiri medicale.

"Măsurile de eficiență energetică sunt recunoscute tot mai mult ca un mijloc de a ajunge la aprovizionarea sustenabilă cu energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea securității aprovizionării și reducerea costurilor. Iată de ce eficiența energetică este, prin urmare, o prioritate pentru noi, iar asemenea proiecte investiționale, cum este cel de eficientizare energetică a Spitalului raional Cantemir, sunt foarte necesare și importante", menționează directorul ADR Sud, Maria Culeșov.
 
Sursa: adrsud.md