Social

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef Secție monitorizare și evaluare și specialist monitorizare și evaluare (2 unități)1. Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului: 
 •  Agenţia de Dezvoltare Regională Sud; 
 •  or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului raional Cimişlia); 
 •  Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.comweb: www.adrsud.md. 
  2. Denumirea funcţiei vacante:  șef Secție monitorizare și evaluare și specialist monitorizare și evaluare (2 unități). 
 Condiţii de participare la concurs: 
 • Cetăţean al Republicii Moldova; 
 • Domiciliu permanent în RM; 
 • Studii superioare în științe ale economiei/relațiile internaționale/administrare publică/științe umanitare; 
 • Experienţa profesională minim 1 an de lucru în domeniile relevante, legate de management, dezvoltare regională; 
 • Cunoaşterea legislației în vigoare în domeniul  de dezvoltare naţionale şi regionale; 
 • Cunoaștere în utilizare a programelor Word, Excel, PowerPoint; 
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, de formare și gestionare a bazelor de date, de analiză, sinteză și formulare de concluzii; 
 • Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi reprezentanţi ai sectorului privat; 
 • Capacități organizatorice și de comunicare eficientă. 
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine: 
 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute - pentru funcţiile, care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;
 • Cererea de înregistrare.
Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs este 08 iunie 2020, ora 16.00. 
Telefon/Fax: (0241) 2 62 86
E-mail - adrsud@gmail.com  
Adresa poştală - Republica Moldova, or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12 
Persoana de contact - Nichita Irina, specialist de resurse umane.