Social

Specialiștii ADR Sud au întreprins o vizită de monitorizare la șantierul de construcție a Stației de tratare a apelor uzate din Căușeni


Respectând măsurile de profilaxie, protecție și prevenire a infecției cu COVID-19. specialiștii în implementarea și monitorizarea proiectelor din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud au efectuat, în data de 6 mai a.c., o vizită de monitorizare la șantierul de construcție a Stației de tratare a apelor uzate din Căușeni, obiectiv de infrastructură reabilitat din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională.

În cadrul vizitei la obiect, șeful Secției management proiecte  a ADR Sud, Andrei Popușoi, și specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor, Nicolae Cernov, au verificat evoluția efectuării lucrărilor în cadrul etapei a II-a a proiectului "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni", finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională.
A fost consemnat că, la moment, lucrările au fost reluate, după ce, o perioada de timp, antreprenorul general "IZODROMGAZ" a fost nevoit să le suspendeze pe motiv de declanșare a pandemiei cu COVID-19 și declarării pe întreg teritoriul Republicii Moldova a stării de urgență.
Astfel, după examinarea vizuală a obiectului, specialiștii ADR Sud au constatat că, la moment, de către executor au fost aduse și montate 320 m de rețea de canalizare, cu diametrele de 630 mm, de 500 mm și 315 mm. De asemenea, au fost montate 100 m de rețea de apeduct, cu diametrul de 500 mm, 40 m de același tip de rețea - cu diametrul de 75 mm.
De la inițierea lucrărilor și până în prezent, antreprenorul a demolat rezervorul de apă pe teritoriul Stației de epurare și a săpat cotlovanul pentru camera de grătare și se pregătește să efectueze lucrări de turnare a betonului pentru fundație la camera de grătare.
Valoarea lucrărilor de reabilitare a Stației de tratare din Căușeni se cifrează la 46,4 mln. de lei. În anul curent, din  Fondul Național de Dezvoltare Regională, au alocate în acest scop 15,2 mln. lei.
Reconstrucția stației de tratare din Căușeni face parte din proiectul investițional "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni" și reprezintă, de fapt, a doua etapă de implementare a acestuia.
În cadrul primei etape, a fost construită rețeaua de canalizare în sectorul Valul lui Traian din orașul Căușeni, pe o lungime de 1,9 km, cu un cost de 8,4 mln. lei.
Proiectul are impact direct asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor, prin asigurarea unui mediu ambiant curat.  Ca urmare a reconstrucției stației de tratare a apelor uzate, 17 000 de locuitori ai orașului Căușeni vor beneficia de un mediu ambiant mai curat.
În perspectivă, se prevede extinderea serviciilor de deservire a instalaţiilor de epurare şi de evacuare a apelor uzate oferite de Întreprinderea „Apă Canal Căuşeni" în localităţile rurale din raionul Căuşeni, fapt care va permite regionalizarea serviciilor publice și consolidarea parteneriatului dintre serviciul municipal de epurare a apelor uzate şi autorităţile publice din localităţile raionului Căuşeni.