Social

Consiliul Raional Cantemir transmite spre consultare Ghidul turistic al raionului Cantemir


Consiliul Raional Cantemir transmite spre consultare Ghidul turistic al raionului Cantemir. Ghidul este realizat în cadrul proiectului ESCAPELAND – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre – proiect finanțat prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 [Prioritatea 1- Promovarea afacerilor și antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre).  Toate propunerile rugăm să le expediați la următoarele adrese electronice: victoria.11isac@gmail.com balatelelena0@gmail.com

Aici poate fi accesat ghidul mai jos

Draft Ghid spre aprobare