Social

Consilierii de ocupare din Cahul și Ungheni participă la un curs de dezvoltare a competențelor în managementul carierei

 

Consilierii de ocupare dar și alți profesioniști în domeniul managementului carierei (specialiști Direcția Educație, Colegii, Direcția Ocuparea Forței de Muncă, Școli Profesionale, Centre de Tineret, ONG-uri interesate din Ungheni și Cahul) participă la un curs pentru a-și dezvolta competențele și abilitățile de a realiza diagnosticul de angajare, conversații cu victimele violenței în familie, cu scopul de a colecta informații despre experiența personală, familială și profesională a acesteia. Totodată, pentru a livra activități de ghidare în carieră orientate spre: Angajare, Autoangajare și Antreprenoriat pentru supraviețuitoarele violenței în familie din 12 localități ale raioanelor Cahul și Ungheni. Cursul de dezvoltare a capacităților se desfășoară în contextul în care alegerea traseului profesional este o activitate foarte dificilă pentru femeile care au suferit în urma violenței în familie, fiind influențate de statutul socio-economic, stereotipuri și alte particularități. 

Cursul de dezvoltare a capacităților profesioniștilor în domeniul managementului carierei din Ungheni și Cahul pune accent pe câteva aspecte: dezvoltarea de competențe în evaluarea complexă a beneficiarei, prin completarea unor chestionare, interviuri/discuții individuale, analiza situației în care se află și direcția de suport de care are nevoie, completarea dosarului personal, care include informații detaliate despre beneficiară, angajamentul de susținere, direcția de incluziune, angajare, autoanagajare, antreprenoriat.

Carolina Butușneanu, Consilier de ocupare: „Acest curs motivează dezvoltarea abilităților și competențelor, astfel ne va fi mult mai ușor ca împreună cu fiecare beneficiară să stabilim planul de carieră - itinerarul complex și personalizat pentru integrare socio-profesională, care va cuprinde o gamă largă de servicii și proceduri”.

Stela Bunescu, Consilier de ocupare: „Constat că în urma cursului de dezvoltare a capacităților consilierilor de ocupare, am învățat să abordez pași concreți din metodologia de lucru cu beneficiarele, care cuprinde asistență personalizată cu intervenții specifice nevoii pe care le prezintă beneficiara direcționând-o spre îmbunătățirea abilităților personale, sociale, profesionale și incluziune socio-profesională”.

Programul presupune 40  ore de instruire teoretico-practică.

Gîrneț Valeria, director, Centrul de Tineret Cahul: „În cadrul cursului, am învățat despre metode eficiente de lucru și comunicare cu beneficiarele, tehnici de muncă menite să ofere servicii de consiliere psiho-socială femeilor victime ale violenței în familie, activități de orientare vocațională. Totodată, ne-am familiarizat cu algoritmul de incluziune socio-economică a femeilor victime ale violenței în familie”.

Proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă” este dezvoltat în 12 localități din țară: municipiul Ungheni și următoarele sate din raionul Ungheni: Pîrlița, Manoilești, Măcărești, Rădenii Vechi și Zagarancea; municipiul Cahul și următoarele sate din raionul Cahul: Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni și Zârnești. Pe toată durata desfășurării, inițiativa își propune să dezvolte un model de incluziune socio-economică a femeilor testat și pilotat, pentru a oferi posibilitatea supraviețuitoarelor violenței în familie să aleagă Angajare, Autoangajare sau Antreprenoriat.

La final, inițiativa își propune să atingă indicatorul 80 de femei supraviețuitoare ale violenței în familie identificate, susținute și împuternicite pentru participarea în societate și economie dar și să îmbunătățească percepția cetățenilor despre fenomenul violenței în familie și a celei bazate pe gen, egalitatea de gen și drepturile femeilor.

Proiectului „Abilitare femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă” se desfășoară în baza Acordului de Colaborare cu UN Women, în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova.