Social

Agenția de Mediu cu privire la interzicerea pescuitului
În scopul reproducerii, protecției, restabilirii și conservării resurselor biologice acvatice, Agenția de Mediu, la propunerea instituțiilor științifice de profil, prin Ordinul nr. 11 din 23 martie 2021 a stabilit perioada de prohibiție a pescuitului pentru toate obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova, de la 1 aprilie până la 14 iunie 2021 inclusiv (75 zile). Astfel, în timpul prohibiției se interzice pescuitul și aflarea în obiectivul acvatic sau in preajma acestuia cu unelte de pescuit.

Totodată, Agenția de Mediu atrage atenția, că în obiectivele acvatice piscicole naturale se interzice, în cursul anului, pescuitul:


b) cegăi și hibrizilor de sturioni;

c) păstrăvului și anghilei;

d) morunașului (în bazinul fluviului Nistru).

Sesizările privind încălcarea termenilor și condițiilor perioadei de prohibiție pot fi adresate subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului pentru Protectia Mediului sau la telefonul verde 022226951.