Social

Anunț privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

Imagine din arhivă


Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud anunță despre convocarea în ședință ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Hotărârii Guvernului пr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare а Legii пr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, prevederile art. 17 lit. a) și art. 20, lit. a) ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, aprobat prin Decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud Nr. 04/01 din 27 noiembrie 2020, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud se convoacă în ședință ordinară miercuri, 31 martie 2021ora 10:00.

Ședința va avea loc în regim online, pe platforma Zoom Meetingavând următoarea ordine de zi:

1.  Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.

2.  Cu privire la proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2021-2027.

3.  Cu privire la Raportul de progres privind implementarea Strategiei Regionale de Dezvoltare Sud 2016-2020, în perioada anului 2020.

4.  Cu privire la Planul anual provizoriu de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020 pentru anul 2021.

5.  Cu privire la Grupul de lucru pentru elaborarea Programului Operațional Regional Sud 2021-2023.

La ședință sunt invitați să participe reprezentanți ai MADRM, membrii CRD Sud, specialiști din cadrul ADR Sud și alte persoane interesate.

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud) este structura regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud (denumită în continuare regiunea), formate din raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Cahul, Cantemir și Taraclia. CRD Sud este alcătuit din președinții raioanelor componente și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion al regiunii. Membrii CRD Sud își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.