Social

Anunț privind desfășurarea contractanților pentru executarea lucrărilor ”Rețele de Alimentare cu Apă și Canalizare Urbane din municipiul Cahul"


 

Agenția de Executare a Proiectului (AEP): Municipalitatea Cahul (AEP 1) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (AEP 2), anunță desfășurarea REPETATĂ a procedurii de precalificare a contractanților pentru contractul de lucrări privind construcția Rețelelor de Alimentare cu Apă și Canalizare Urbane din municipiul Cahul.

Municipalitatea din Cahul intenționează să precalifice contractanții pentru Contractul de lucrări nr: 45332000-3 pentru construcția următoarelor lucrări (N.B. lista de mai jos nu este finală):

Lot 1: Alimentare cu Apă

·         Conducta de aducțiune din fontă ductilă, DN 500 pentru 8,2 km, incluzând structuri adiacente, două (02) traversări de drum și o (01) traversare de cale ferată;

·         Reabilitarea sistemului de distribuție a apei din Cahul până la 6 km (DN 200 până la DN 500, HDPE și DI);

·         Sistem SCADA pentru întregul sistem de alimentare cu apă Cahul;

·         Instruire, darea în exploatare.

Lot 2: Canalizare

·         Reabilitarea sistemului de canalizare din Cahul până la 4 km (DN 250 și DN 300 din PPHM, clasa SN10);

·         Reabilitarea stațiilor de pompare a apelor uzate existente;

·         Extinderea sistemului de canalizare din Cahul de aproximativ 35 km (DN 200 și 300, clasa SN10) (incluzând, printre altele, aproximativ 2.100 de racorduri noi la canalizare, 6 noi stații de pompare prefabricate pentru apa uzată);

·         Instruire, darea în exploatare.

Lucrările trebuie să respecte pe deplin reglementările naționale.

Solicitanților li se cere să aplice pentru ambele loturi; doar un Contract de lucrări va fi semnat pentru lucrările care fac obiectul acestei achiziții.

Precalificarea va fi efectuată prin procedurile specificate în documentul de precalificare și este deschisă tuturor solicitanților eligibili, astfel cum sunt definite în Ghidul KfW pentru achiziții (www.kfw-entwicklungsbank.de), versiunea ianuarie 2019.

Lucrările vor fi licitate în conformitate cu Documentele KfW de Achiziții Standarde. Contractul de lucrări va respecta reglementările din Condițiile FIDIC a Contractului de Construcții pentru lucrări de Construcții și Inginerie proiectate de angajator, Banca de Dezvoltare Multilaterală Ediția iunie 2010 (Cartea FIDIC Roz), conform licenței KfW.

Solicitanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și un set complet de documente de precalificare în limba engleză, gratuit, la depunerea unei cereri scrise prin e-mail la următoarea adresă:

primariacahul@gmail.com

Toate e-mailurile trebuie trimise și la adresa:

jan.vogt@fwt.fichtner.de

Cererile pentru precalificare trebuie depuse în plicuri însemnate clar și transmise la adresa de mai jos până la ora 12:00, ora din Moldova (UTC +2: 00 h) la 03 decembrie 2020.

Cererile depuse după termenul limită vor fi respinse.

Municipalitatea Cahul

În atenția: Dl. Nicolae Dandis

Piata Independentei 6

3909, or. Cahul           

Republica Moldova