Social

La data de 25 octombrie 2020, Republica Moldova va trece la timpul ,,de iarnă”
În conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU şi concomitent cu statele membre ale Uniunii Europene, Guvernul Republicii Moldova comunică că,

la data de 25 octombrie 2020, ultima duminică a lunii octombrie, la ora 3.00, pe întreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul “de iarnă” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înapoi - ora 3:00 devine ora 2:00.