Social

Consiliul Raional Leova se convoacă la data de 25 iunie 2020 în ședință ordinară


În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 114 din 15 iunie 2020, Consiliul Raional Leova se va convoca la data de 25.06.2020, orele 10:00 în şedinţă ordinară,cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la măsurile  de pregătire a economiei şi a sferei sociale a raionului către activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2020-2021.
Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova
2. Cu privire la primirea costurilor investiționale ale proiectului ”Construcția apeductului magistral Leova-Filipeni-Romanovca”.
Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova
3. Cu privire la aprobarea planurilor de asigurare a durabilității proiectelor.
Raportor: Valeriu Porubin, manager de proiect
4. Cu privire la modificarea deciziei nr. 4.26 din 20.09.2018 ,, Cu privire la constituirea comisiei de monitorizare a condițiilor de detenție  a deținuților în Penitenciarul nr. 3 Leova”.
Raportor: Roxana Ceoric, specialist principal aparatul președintelui
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport.
Raportor: Tatiana Samoilenco, șeful Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport.
6. Cu privire la acceptarea   primirii în comodat.
Raportor: Tatiana Samoilenco, șeful Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport.
7. Cu privire la transmiterea  în comodat.
Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova
8. Cu privire la casarea unor  mijloace fixe  uzate,  aflate la balanța instituțiilor subordonate  Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport.
Raportor: Tatiana Samoilenco, șeful Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport.
9. Cu privire la casarea unor  mijloace fixe  ale  IMSP Centrul de Sănătate Leova.
Raportor: Vladimir Cernouțan, șeful IMSP ”Centrul de Sănătate Leova”
10. Cu privire la transmiterea în comodat a unor  suprafețe din construcția Consiliului raional Leova.
Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova
11. Cu privire la transmiterea în comodat a unei  încăperi din construcția Consiliului raional Leova.
Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova
12. Cu privire la transmiterea în proprietate a unor bunuri.
Raportor: Elena Screlea, contabil-șef, aparatul președintelui raionului
13. Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a unor bunuri.
Raportor: Alexandru Gospodinov, șeful Direcției Învățământ a Consiliului raional
14. Cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului patrimoniului public.
Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova
15. Cu privire la încorporarea în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova în perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021.
Raportor: Vladimir Barcari, şeful  Secţiei Administrativ - Militare LDP Leova
16. Cu privire la desfăşurarea controlului medical şi trecerea în evidenţă militară a tinerilor  născuţi în a. n. 2005 din raionul Leova.
Raportor: Vladimir Barcari, şeful  Secţiei Administrativ - Militare LDP Leova
17. Cu privire la desemnarea președintelui raionului cu drept de reziliere a contractelor de locațiune  cu beneficiarii de locuințe sociale.
Raportor: Roxana Ceoric, specialist principal în aparatul președintelui
18. Cu privire la acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural.
Raportor: Sergiu Postică, șeful Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei
19. Cu privire la modificarea unor anexe ale deciziei nr.2.2 din 19.12.2019 “Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional”.
Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova
20. Cu privire la aprobarea Statutului ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Leova”.
Raportor: Aliona Briciag, vicepreşedintele raionului Leova
21. Cu privire la desemnarea componenței Consiliului de administrație a ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Leova” și aprobarea Regulamentului de activitate.
Raportor: Aliona Briciag, vicepreşedintele raionului Leova
22. Cu privire la desemnarea componenței Comisiei de cenzori a ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Leova” și aprobarea Regulamentului de activitate.
Raportor: Aliona Briciag, vicepreşedintele raionului Leova
23. Cu privire la eliberarea din funcție.
Raportor: Aliona Briciag, vicepreşedintele raionului Leova
24. Cu privire la desemnarea in funcție.
Raportor: Aliona Briciag, vicepreşedintele raionului Leova
25. Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual.
Raportor: Elena Copoţ , secretarul Consiliului raional
26. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru Consiliul electoral de circumscripţie Leova.
Raportor: Elena Copoţ , secretarul Consiliului raional.
27. Cu privire la corelarea bugetului Consiliului Raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020.
Raportor: Maria Dubceac, şeful Direcţiei Finanţe.
28. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional nr. 2.5 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2020”.
Raportor: Maria Dubceac, şeful Direcţiei Finanţe.
29. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din componenta raională  pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general.
Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova
30. Cu privire la la alocarea  mijloacelor financiare din soldul disponibil a Consiliului Raional Leova.
Raportor: Maria Dubceac, şeful Direcţiei Finanţe.
31. Cu privire la numirea unui consilier cu dreptul de a semna deciziile Consiliului raional în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a le semna.
Raportor: Elena Copoţ , secretarul Consiliului raional.