Social

Acțiuni de monitorizare a restricțiilor impuse pe perioada stării de urgență în sănătate publică, în localitățile raionului LeovaLa 24 iunie 2020, angajații Secției securitate publică a Inspectoratului de Poliție Leova, au organizat și desfășurat acțiuni de monitorizare a restricțiilor impuse pe perioada stării de urgență în sănătate publică, în localitățile raionului.

În cadrul măsurilor întreprinse au fost desfășurate următoarele acțiuni de prevenire:
  • Informarea cetățenilor privind pericolul de îmbolnăvire cu coronavirusul de tip nou (#COVID_19), necesitatea respectării măsurilor de protecție profilactice cu evitarea locurilor unde se atestă aglomerări de persoane ( locuri de agrement, recreere, săli de sport, centre sportive etc.).
  • Verificarea agenților economici privind respectarea normelor sanitare recomandate de autorități (asigurarea cu dezinfectat și mănuși la intrarea în magazinele alimentare);
  • Desfășurate activități de monitorizare (verificare) a persoanelor autoizolate la domiciliu;
  • Verificarea unităților de transport pasageri, privind respectarea regulilor antiepidemice;
  • Activități orientate la identificarea și relevarea persoanelor aflate în străzi, parcuri, subsoluri, stâni, case și alte obiective abandonate, cât și cele fără proprietar, în scopul prevenirii cazurilor de vagabondaj, depistării minorilor nesupravegheați ce abandonează domiciliul, cât și întru neadmiterea victimizării acestora.