Social

Patru primării din Cahul vor primi finanţare prin Programul „DAR 1+3”


Patru primării din raionul Cahul vor beneficia de finanţare în cadrul programului ”Diaspora Acasă Reuşeşte”. Acestea fac parte din cele 42 de proiecte aprobate spre finanţare în cadrul programului DAR 1+3.
Potrivit Moldpres, cu referire la ziuadeazi.md, în satul Manta urmează să fie implementat proiectul „Servicii pentru toţi Acasă la MANTA”. În satul Slobozia Mare se va realiza proiectul ce ţine de modernizarea pieţei agroalimentare regionale şi transfrontaliere din localitate.
De asemenea, în satul Văleni va fi edificat un Centru de sport şi agrement, iar în comuna Doina – se va implementa proiectul „Renovarea şi dotarea grădiniţei locale”.

Programul „DAR 1+3” are drept obiectiv principal valorificarea potenţialului uman şi financiar al diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.
Acest Program are menirea să consolideze cooperarea dintre Guvern, administraţia publică locală, diaspora şi partenerii de dezvoltare, oferind autorităţilor publice locale posibilitatea de a încuraja şi stimula implementarea proiectelor, în comun cu asociaţiile şi membrii diasporei, asociaţiile de băştinaşi, grupurile de iniţiativă ale cetăţenilor stabiliţi în străinătate sau reveniţi în R. Moldova.

Proiectele depuse de autorităţile publice vizează domenii cum ar fi: iluminatul stradal, reparaţia drumurilor,  managementul deşeurilor, infrastructura pietonală, izolarea termică, asigurarea cu apă şi canalizare, infrastructura de recreere şi sport, reparaţia obiectelor culturale ş.a. 
Contribuţia Guvernului pentru implementarea proiectelor din anul curent constituie zece milioane de lei.