Social

S-a început înscrierea în clasa I. Când pot fi prezentate fișa medicală și Raportul de maturitate școlară


Părinții își vor putea deja înscrie copiii în clasa I. Instituțiile de învățământ din întreaga țară vor trebui să asigure posibilitatea de a depune cererea atât online, cât și la sediul instituției.
Prima etapă de înscriere va avea loc în perioada 21 mai-19 iunie, pentru instituția de învățământ din districtul școlar corespunzător.
Documentele în copie (cererea de înscriere a copilului, conform modelului; buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal; certificatul de naștere al copilului) vor fi expediate în format electronic pe adresa de e-mail a instituției de învățământ sau prezentate pe suport de hârtie.
Pe data de 19 iunie, instituțiile de învățământ și organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor afișa numărul locurilor rămase libere după depunerea actelor în instituțiile de învățământ.
Etapa a doua de înscriere se va desfășura în perioada 22 iunie-28 august, în cadrul căreia va avea loc depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul şcolar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar şi n-au reuşit să fie înscriși în prima etapă, precum și a copiilor din alte districte şcolare, în funcție de locurile disponibile.
Ordinul Ministerului, precum și alte detalii le găsiți AICI.
Totodată, instituţiile cu clase cu profil vor organiza probele de aptitudini, prin coordonare cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului.
În acest an, fişa medicală nu va fi obligatorie în ziua depunerii dosarului pentru înscriere. În schimb, la depunerea cererii, părinții vor semna o declarație pe propria răspundere prin care-și asumă obligația de a prezenta formularul până la începerea anului școlar.
Totodată, până la începutul anului de studii va putea fi prezentat și Raportul de evaluare a maturității școlare, eliberat la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare).