Social

Stimularea activismului civic al tinerilor în dezvoltarea comunității prin dialog cu Autoritățile Locale din Leova și CantemirCentrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a organizat cel puțin 8 discuții, consultări și dezbateri cu reprezentanții administrației publice locale (APL) de către cele 2 grupuri de inițiativă ale tinerilor, create în cadrul proiectului „Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local” privind problemele identificate de tineri, propunerile și recomandările de îmbunătățire ce pot fi realizate.

Echipele au participat la dezbateri cu privire la implicarea lor activă în dezvoltarea comunității și au evidențiat rolul esențial al colaborării cu autoritățile locale.

Printre subiectele abordate și importante pentru tineri din loc. Filipeni, raionul Leova s-au numărat: proiecte de dezvoltare pentru tineri, spații de distracții pentru tineri, planul de acțiuni al primăriei: În discuții s-a subliniat necesitatea unei colaborări eficiente în dezvoltarea unui plan care să reflecte nevoile și aspirațiile tinerilor, infrastructură sportivă și recreere: tinerii au adresat întrebări cu privire la optimizarea infrastructurii sportive și a spațiilor de recreere, cu scopul de a satisface mai bine nevoile comunității.

Echipa din satul Hănăsenii Noi, Leova, au discutat cu reprezentanții APL despre necesitatea amenajării unui teren de fotbal, lipsa unui parc public, problemele ecologice din sat (gunoiștele neautorizate), lipsa unui spațiu cu WiFi gratuit.

Grupul de inițiativă al tinerilor din com. Antonești și Cania, raionul Cantemir au abordat cu APL necesitatea amenajării căilor de acces(unor cărărușe), a unui spațiu pentru tineri, amenajarea curții școlii, bănci pe teritoriul stadionului de fotbal, numerotarea caselor în dependență de străzi, lipsa echipamentului sportiv pentru practicarea sportului în localitate, crearea condițiilor de practicare a fotbalului pe stadion, amenajarea cu decorațiuni în timpul sărbătorilor.
Tineri au evidențiat și schimbări pozitive în abordarea autorităților locale față de tineri, menționând creșterea numărului de proiecte dedicate lor și diversificarea activităților.

Aceste discuții au evidențiat importanța dialogului deschis dintre tineri și autoritățile locale. Tinerii au arătat că sunt dornici să contribuie activ la dezvoltarea comunității și să colaboreze pentru a găsi soluții la problemele identificate. Evenimentele au avut loc în s. Filipeni și Hănăsenii Noi, raionul Leova și s. Antonești și Cania, raionul Cantemir.


Activitățile au fost realizate în cadrul proiectului „Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local” desfășurat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară CDEC în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Terre des hommes - Moldova, în parteneriat cu Fundația Pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană.