Social

Eveniment de totalizare al proiectului „Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”

 


Organizatorii și beneficiarii proiectului s-au reunit la data de 31 octombrie 2023, pentru un eveniment de totalizare al activităților proiectului.

Echipa proiectului a prezentat principalele realizări și rezultate obținute pe durata celor 10 luni de implementare. Astfel, în perioada ianuarie – octombrie 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară CDEC a organizat o serie de activități cu scopul de a contribui la cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției și conștientizarea cu privire la efectele negative ale corupției, prin implicarea activă a tinerilor.

Obiectivele proiectului au fost: 

✅capacitarea a 30 de tineri și tinere din raionul Cantemir în domeniul prevenirii corupției în sectorul educației și promovării mecanismelor de combatere a corupției,

✅creșterea nivelului de informare și conștientizare a cetățenilor, elevilor, managerii instituțiilor de învățământ din raionul Cantemir despre pericolul fenomenului corupției și importanța prevenirii acestuia prin mecanisme eficiente, 

✅sporirea cunoștințelor reprezentanților instituțiilor publice, organizațiilor societății civile locale, liderilor comunitari prin elaborarea unui ghid infografic cu bune practici și instrumente de combatere a corupției.

Beneficiarii proiectului au fost tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 - 25 ani, din diverse localități ale raionului Cantemir (elevi și eleve, liceeni, tineri/e specialiști). 📌În cadrul proiectului, tinerii și tinerele s-au implicat în următoarele activități:

📍 au creat grupul local de inițiativă și au participat la discuții despre promovarea campaniilor de informare și evenimente educaționale pentru prevenirea și combaterea corupției la nivel local;

📍 au participat la un program de capacitare și instruire de tip mixt (blended learning) în domeniul prevenirii corupției, cu sesiuni de discuție și invitarea reprezentanților din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA);

📍 au mers în vizită de studiu la CNA la Chișinău, unde au aflat care este rolul și atribuțiile CNA în prevenirea și combaterea corupției, cum funcționează Centrul din interior, dar și exemple de bune practici;

📍 S-au implicat în campanii de informare privind importanța sporirii intoleranței la fenomenul corupției în educație;

📍 S-au deplasat în 10 localități/instituții publice din diverse comune (administrația locală, inspectoratul de poliție, instituții învățământ) și au sensibilizat locuitorii și alți actori comunitari despre importanța prevenirii și reducerii nivelul corupției în comunitatea locală;

📍 au elaborat pliante informative și educaționale despre importanța prevenirii și reducerii nivelului corupției în comunitatea locală și le-au distribuit locuitorilor din localitățile vizitate.

Proiectul „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Sud partenerii proiectului sunt „Pro-Europa” împreună cu „REDI”, care implementează proiectul „Sprijinirea implicării societății civile în procesele de construire a infrastructurii anticorupție în Regiunea Sud a Republicii Moldova”.

GIZ Moldova European Union in the Republic of Moldova

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) este beneficiar al Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementează proiectul “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”.