Social

La Cahul a fost lansat proiectul "Împreună cu cetățenii pentru o mai bună guvernare” pentru mai multe localități20 februarie 2023, la Cahul a fost lansat proiectul "Împreună cu cetățenii pentru o mai bună guvernare a satelor Alexandru Ioan Cuza și Vadul lui Isac", implementat de Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale “ECOU”.

Grație proiectului vor fi create și lansate Comitete cetățenești de participare (CCP) în cele două comunități locale beneficiare. Comitetele de participare vor avea drept scop implicarea activă a OSC și cetățenilor în procesul decizional al APL, inclusiv în elaborarea bugetului. Ele vor analiza deciziile consiliului local, vor monitoriza implementarea politicilor locale și executarea bugetului și vor propune inițiative de soluționare a problemelor comunității. Comitetele vor fi alcătuite din reprezentanți ai OSC și grupurilor de inițiative locale, activiști civici, manageri de instituții publice locale, reprezentanți ai bisericilor și comunităților religioase, agenți economici interesați. Va fi încurajată participarea tinerilor, femeilor și persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, APL din satele Alexandru Ioan Cuza și Vadul lui Isac vor beneficia de suportul Asociației ECOU în vederea adoptării bugetării participative ca mecanism durabil de responsabilitate socială. În acest sens, va fi facilitată preluarea experienței APL din comuna Cucoara și satul Slobozia Mare, va fi elaborat și propus spre aprobarea consiliilor locale Regulamentul de bugetare participativă și va fi desfășurată o acțiune pilot bazată pe bugetarea participativă, cu suportul logistic și financiar al Asociației ECOU.

Totodată, proiectul vizează informarea și mobilizarea cetățenilor, inclusiv a celor din diasporă, în vederea unei implicări active în procesul de bugetare participativă, dar și în consultările publice privind proiectul de buget local pentru anul 2024.Importanța proiectului a fost relevată de către dl Vitalie Ponomariov, directorul executiv al Asociației ECOU și edilii celor două comunități locale beneficiare, dl Nicolae Calaidjoglu, primarul satului Alexandru Ioan Cuza și dna Alexandra Piscunov, primara satului Vadul lui Isac.
În cadrul evenimentului de lansare au fost organizate discuții privind rolul comitetelor / consiliilor locale de participare la nivel local. Dl Mihai Cucereanu, director executiv AO Centrul CONTACT-Cahul și dna Svetlana Busuioc, directoare executivă AO Active Women, au vorbit despre experiența Consiliului Raional de Participare Cahul în procesul de luare a deciziilor și de formulare a politicilor locale al Consiliului Raional Cahul.

Un alt panel de discuții a fost dedicat bugetării participative la nivel local. La discuții au participat dna Valentina Carastan, primara satului Slobozia Mare și dna Tatiana Denisenco, primara comunei Cucoara, care au abordat oportunitățile și provocările procedurii de bugetare participativă, pornind de la experiența APL din cele două comunități locale.
La eveniment au participat primarii din Alexandru Ioan Cuza, Vadul lui Isac, Cucoara și Slobozia Mare, reprezentanții OSC regionale și locale și manageri de instituții publice din comunitățile locale beneficiare.