Social

Primăria Cantemir: Anunț privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie


Primăria orașului Cantemir inițiază la data de 2 decembrie 2022, ora 14:00, în sala de ședințe de la etajul II, consultări publice la următoarele proiecte de decizie:

1. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2023.

2. Aprobarea și punerea în aplicare a taxelor/impozitelor locale pentru anul 2023.

3. Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cantemir pentru anul 2023, în prima lectură.

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru parcaj în or. Cantemir,

5. Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul de evacuarea deșeurilor menajere solide,

6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și /sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul orașului Cantemir.

7. Bugetul or. Cantemir în prima lectură.

proiecte care urmează a fi examinate în ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cantemir din data de 07.12.2022.            

Scopul activității constă în consultarea populației privind necesitatea aprobării taxelor locale, impozitului, bugetului, a regulamentului pentru parcaj și aprobarea tarifului pentru serviciul de evacuare a deșeurilor.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este actualizarea procedurilor interne referitoare la transparența în procesul decizional în conformitate cu actele normative în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectului sîntaprobarea și punerea în aplicare a taxelor/impozitelor locale pentru anul 2023, aprobarea bugetului orașului Cantemir pentru anul 2023 și aprobarea Regulamentului pentru parcaj în or. Cantemir și actualizarea tarifului pentru serviciul de evacuarea deșeurilor menajere solide.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Primăria orașului Cantemir și Î.M „Apă-Canal Cantemir”.

Rezultatatul scontat ca urmare a implementării deciziilor supuse consultării publice sunt: Aprobarea deciziilor conform proiectelor  propus.

 Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  • Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006.
  • Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale.
  • Codul Fiscal al Republicii Moldova.
  • Legea finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

Recomandările pe marginea proiectulor de decizie supuse consultărilor publice pot fi expediate pînă pe data de 30 noiembrie 2022, e-mail: primaria.cantemir@gmail.com , adresa poștală: MD 7300, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et. 3 „Primăria Cantemir”.

Proiectele de decizie sunt disponibile pe pagina web a primăriei or. Cantemir, și anume: primariacantemir.md/transparenta/consultări publice și pe panoul informativ amplasat în preajma Oficiului poștal Cantemir.