Social

Primăria orașului Cantemir iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie, ”Aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ”

Primăria orașului Cantemir iniţiază, începînd cu data de 05.01.2022 consultarea publică a proiectului de decizie, Aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M. "Apă - Canal Cantemir” .

Scopul activității constă în consultarea populației privind necesitatea actualizării tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M. "Apă - Canal Cantemir” prevăzute de Hotărârea nr. 655 din 21 decembrie 2021 a Consiliului de administrație cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către ÎM „Apă Canal Cantemir”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  actualizarea procedurilor interne referitoare la transparența în procesul decizional în conformitate cu actele normative în vigoare.

Consiliul local, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la Agenţie a avizului privind cuantumul tarifelor, va aproba tarifele avizate de Agenţie şi le va publica în sursele mass-media locale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt :

Aprobarea tarifelor diferențiate în conformitate cu prevederile metodologiei:

Consumator casnic   Apa – 13,00 lei/m3; Canalizare  - 10,00 lei/m3;

Consumator noncasnic   Apa – 24,45 lei/m3; Canalizare  - 19,66 lei/m3;

Beneficiarii proiectului de decizie sunt:

Beneficiarii serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M. "Apă - Canal Cantemir”

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: Aprobarea deciziei conform proiectului propus

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

1. Legea Nr. 303 din 13-12-2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

2. Hotărîrea ANRE  Nr. 489 din 20-12-2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate  .

3. Art. 14 alin. (1) din Legea cu privire la administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

4. Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional,

5. Legea nr. 982 XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație,

6. Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 20.01.2022 e-mail: primaria.cantemir@gmail.com , adresa poștală: MD 7300, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et. 3 „Primăria Cantemir”.

Proiectul de decizie, nota informativă sunt disponibile pe pagina web a primăriei or. Cantemir, și anume: primariacantemir.md/transparenta/consultări publice și pe panoul informativ amplasat în preajma Oficiului poștal Cantemir.