Social

Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”, din orașul Cantemir reabilitat termic cu sprijinul AEEA avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în cadrul proiectului „Implementarea măsurilor în domeniul eficienței energetice în cadrul clădirii Gimnaziului ,,Mihai Eminescu” or. Cantemir, susținut în cadul proiectului CoMDeP: Reabilitarea Termică a Clădirilor Educaționale din Cantemir - CanTREB. Valoarea totală a proiectului constituie 3 962 386 lei.

În acest sens, a avut loc izolarea termică a pereților exteriori cu o suprafață totală de 3 854,05 m2.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Procedura de recepție finală a proiectului, are loc după doi ani de exploatare și presupune calcularea indicilor de eficiență energetică pentru perioada celor doi ani de probă.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.