Social

Primăria orașului Cantemir anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

 


Primăria orașului Cantemir anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de:

    1.Specialist în reglementarea proprietății funciare

2.Specialist finanțe (contabil)

3.Specialist în planificare

4.Specialist  tineret și sport;recrutare , încorporare și completare. 

   Cerințele  speciale: studii superioare în domeniu corespunzător funcțiilor publice vacante, respectiv în domeniul administrației publice, juridice.

   Pentru admiterea la concurs se depun urmatoarele acte:

1.Formularul de participare.

2.Copia buletinului de identitate.

3.Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare.

4.Copia carnetului de muncă. 

5.Declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale.

  Concursul se va desfășura pe data de 03 iunie 2021,ora 14:00, bir.311 Primăria Cantemir.

   Informații suplimentare la tel:0273/23098.