Social

ADR Sud anunță concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist în monitorizarea și evaluarea proiectelor


Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist în monitorizarea și evaluarea proiectelor.

1. Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului: 

  2. Denumirea funcţiei vacante:  Specialist monitorizare și evaluare.

 Condiţii de participare la concurs: 

 • Cetăţean al Republicii Moldova; 
 • Domiciliu permanent în RM; 
 • Studii superioare în științe ale economiei/relațiile internaționale/administrare publică/științe umanitare; 
 • Experienţa profesională minim 1 an de lucru în domeniile relevante, legate de management, dezvoltare regională; 
 • Cunoaşterea legislației în vigoare în domeniul  de dezvoltare naţionale şi regionale; 
 • Cunoaștere în utilizare a programelor Word, Excel, PowerPoint; 
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, de formare și gestionare a bazelor de date, de analiză, sinteză și formulare de concluzii; 
 • Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi reprezentanţi ai sectorului privat; 
 • Capacități organizatorice și de comunicare eficientă. 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine: 

 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv); 
 • Copia buletinului de identitate; 
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute - pentru funcţiile, care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi; 
 • Cererea de înregistrare. 

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs este 11 iunie 2021, ora 16.00.  

Telefon/Fax: (0241) 2 62 86 

E-mail - adrsud@gmail.comdrsud@adrsud.gov.md   

Adresa poştală - Republica Moldova, or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12  

Persoana de contact - Vadim Mamot, specialist resurse umane.