Social

Tinerii din Cahul pot câștiga două burse de excelență în mărime de 12 000 de lei fiecareTinerii din Cahul pot câștiga două burse de excelență în mărime de 12 000 de lei fiecare, acordate de Primăria municipiului Cahul pentru cel mai bun elev și cel mai bun student.

Concursul se va desfășura în două etape.

I etapă – Evaluarea dosarelor.

II etapă –  Persoanele selectate după prima etapă în funcţie de punctajul acumulat, vor fi invitate la interviu.

Sunt eligibili pentru participare:

  1. elevii claselor a XII-a (liceu) și elevii anului III (colegii) de la instituţiile de învăţămînt din municipiul Cahul, care au împlinit vârsta de 18 ani și au media anuală pe ultimii trei ani, nu mai mică de nota 9;
  2. studenții anilor III și IV de la instituţiile de învățământ superior din municipiul Cahul, ciclu licență (frecvenţă la zi) cu media anuală pe ultimii trei ani, nu mai mică de nota 9.

Criteriile de bază pentru acordarea burselor de excelenţă.

  • Reușita academică (inclusiv cunoaşterea limbilor străine)
  • Locuri premiante la olimpiade (municipale, raionale, naţionale, internaţionale)
  • Activitatea extracurriculară, implicarea în viața comunității (voluntariat, proiecte, etc.)
  • Participarea la conferințe și activități științifice, activitate publicistică.

Lista documentelor care să fie incluse în dosarul de aplicare (într-un plic A4).

— Copia buletinului de identitate.

— Curriculum Vitae (format Europass).

— Situaţia şcolară/academică pe trei ani, confirmate cu semnătura și ștampila instituției de învățământ.

— Copiile documentelor (certificate, diplome, publicaţii) ce demonstrează activitatea extracurriculară, ştiinţifică etc.

— Alte documente relevante (dacă este cazul).

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate pe pagina web a Primăriei Municipiului Cahul până la data de 1 iunie. Bursele vor fi acordate beneficiarilor, în cadrul unui eveniment public.

Dosarele pot fi depuse până pe data de 25 mai la Primăria Municipiului Cahul (Piața Independenței, 6). Informații la telefon: 0299 2 15 41; 0 299 2 29 21.