Social

Școlile și grădinițele din or.Cantemir au început oficial să produca energie electricaLiceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" , gimnaziul "Mihai Eminescu" și două grădinițe din Cantemir dispun acum de micro-centrale fotovoltaice performante care generează curent electric din lumina solară.

Cele patru micro-centrale, de curînd finalizate și date în exploatare, au fost instalate în cadrul proiectului Soluții Inteligente de Energie pentru Orașul Eco – SIEORE. Proiectul este finanțat cu susținerea SGP (Programul de Granturi Mici) din cadrul Fondului Global pentru Mediu al PNUD și implementat de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER) în parteneriat cu primăria orașului Cantemir.
În urma verificărilor corespunzătoare, efectuate de reprezentanții ANRE și Premier Energy, micro-centralele noastre au început oficial să genereze energie electrică. În primele zile de funcționare au fost produși peste 600 kWh.Grădinița nr.1 a înregistrat chiar un record – a produs cu 13kWh mai mult decît a consumat în această perioadă. Datorită sistemului de racordare ”Net Metering”, surplusul de energie electrică a fost trimis în rețelele gestionate de Premier Energy iar la finele anului va fi făcut bilanțul volumelor de energie electrică consumată și produsă. Economia calculată pentru grădinița de copii este de cca. 80%.


De asemenea, soluția tehnică de montare a panourilor fotovoltaice, la Grădinița nr.1, produce un efect dublu. Faptul că acestea sînt plasate pe peretele clădirii, sub unghi (deasupra geamurilor), pe de o parte sporește la maxim producerea de energie electrică. Pe de altă parte, panourile protejează încăperile de supraîncălzire, pe timp de vară.
---------------------------
Aceste lucrări reprezintă o contribuție suplimentară valoroasă la ambițiosul proiect al UE: ”Reabilitarea Termică a Clădirilor Educaționale din Cantemir”, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului CoM-DeP – „Convenția Primarilor – Proiecte Demonstrative” în care participă 4 instituții educaționale din Cantemir (liceul ”Dimitrie Cantemir”, gimnaziul ”Mihai Eminescu” și 2 grădinițe).