Social

UN Women, UNFPA și UE lansează o inițiativă ambițioasă privind egalitatea de gen în cadrul Parteneriatului Estic


UN Women și UNFPA, împreună cu Uniunea Europeană (UE), au lansat un program regional pentru trei ani în scopul de a combate stereotipurile de gen și violența bazată pe gen în șase țări din cadrul Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina.
Programul, intitulat „EU 4 Gender Equality: Together Against Gender Stereotypes and Gender-Based Violence” („Împreună împotriva stereotipurilor și a violenței în bază pe gen”), are drept scop consolidarea drepturilor și oportunităților egale pentru femei și bărbați și abordează percepțiile cu referire la rolurile bărbaților și femeilor în familie și în societate și contribuind la eliminarea violenței în bază de gen.
„În perioada crizei provocate de COVID-19, am observat, din păcate o creștere a volumului de muncă neplătită în cazul femeilor și a cazurilor de violență în bază de gen în cele șase țări”, spune Alanna Armitage, directoare regională UNFPA pentru Europa de Est şi Asia Centrală.
„Programul nostru vine la momentul potrivit pentru a lupta împotriva acestor tendințe. Cu toții trebuie să lucrăm, mână în mână, pentru a construi o lume mai justă, mai egală și mai sigură pentru fiecare”, spune aceasta.
„Acesta este primul nostru program regional ce vizează egalitatea de gen în regiunea Parteneriatului Estic și suntem foarte mândri de el. Putem și vom contribui și mai mult la dezvoltarea acestui potențial economic și social subutilizat, împreună cu vecinii noștri din est. Pe măsură ce ieșim din pandemie, vom propune ca viitorul Parteneriat Estic să fie mai incluziv”, a spus Lawrence Meredith, director pentru Vecinătatea de Est în Direcția Generală Vecinătate și Negocieri pentru Extindere din cadrul Comisiei Europene.
Primul de acest gen, programul s-a bazat pe informații dintr-o analiză detaliată a situației și pe consultări interguvernamentale cu reprezentați și reprezentante ale celor șase țări. În cadrul acestuia, vor fi implicate mai multe instituții guvernamentale, organizații ale societății civile și persoane fizice.
„Vom lucra în strânsă legătură cu guvernele și organizațiile societății civile ale celor șase țări pentru a asigura succesul programului,” spune Alia El-Yassir, directoare regională UN WOMEN pentru Europa şi Asia Centrală. „Această activitate este și mai esențială în acest moment, întrucât criza provocată de COVID-19 a evidențiat puternic distribuţia dezechilibrată a responsabilităţilor în baza stereotipurilor de gen.”
În cadrul programului se urmărește o reală schimbare comportamentală. Acesta se bazează pe strategii proiectate să combată normele și barierele de gen structurale, cu un accent particular asupra transformării comportamentului bazat pe stereotipuri de gen, consolidând implicarea bărbaților în responsabilităţile parentale și casnice, intensificând accesul bărbaților la concediul de paternitate și micșorând numărul persoanelor afectate de violența în bază de gen prin prevenirea intervențiilor potențialilor agresori.
Programul are un buget de 7.875.000 de euro și este ancorat în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), lansat de Organizația Națiunilor Unite în 2015 și Planul de Acțiuni al UE ”Egalitatea de gen și abilitarea femeilor: Transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020”. Acesta oferă o oportunitate unică Uniunii Europene şi celor șase țări participante de a influența discursul social, percepțiile și practicile referitoare la egalitatea de gen cu scopul final de a realiza egalitatea de gen și ODD-urile aferente.