Social

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat instrucțiunile privind reluarea procesului de instruire și antrenament în sălile de sport și fitness


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat „Instrucțiunile cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19, în sălile de sport și fitness, pentru desfășurarea antrenamentelor și a procesului de instruire organizate în spații închise”. Documentul stabilește regulile care trebuie să fie respectate de către instituțiile sportive odată cu rеluаrеа procesului de instruirе și antrenament în sălile de sроrt și fitness (spații închise).
Astfel, în cadrul fiecărei săli de sport și fitness va fi stabilit graficul și orarul organizării procesului de antrenament/instruire conform programării prealabile. Fiecare vizitator, sportiv va folosi doar obiecte personale (prosop, sticlă de apă, echipament sportiv).
Materialele și echipamentele sportive vor fi dezinfectate după fiecare utilizare. Zilnic la intrarea în sală se va efectua triajul observațional. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri de gât) și febră mai mare de 37,3  0 С.
Totodată, accesul persoanelor în sălile de sport și fitness care au peste 63 de ani, precum și a persoanelor cu boli cronice va fi interzis.
Numărul de vizitatori ce vor participa la procesul de instruire/antrenament va fi limitat în funcție de capacitatea sălii, 7 mpentru o persoană, inclusiv antrenor/instructor, medic, etc.).
În primele 14 zile, procesul de antrenament, instruire va fi executat în proporție maximă de 70% din programul stabilit.