Social

Modalități de dezvoltare a abilităților de exprimare în limba engleză prin metode alternative

 


Studierea limbii engleze reprezintă o necesitate în lumea modernă de astăzi, fiind folosită pe scară largă pentru comunicarea între persoane din țări diferite și oferind acces la informații globale, oportunități de dezvoltare personală și profesională.Generațiile din ziua de azi au oportunități diverse de studiere a limbii engleze începând cu vârsta preșcolară prin vizionare de diferite clipuri video oferite de cele mai multe ori de părinți iar la vârsta școlară fiind studiată începând cu clasele a 2 în majoritatea instituțiilor de învățământ din țară. 

Activând din 2006 în sistemul educațional la început de carieră didactică ca psiholog și din 2010 ca profesor de limba engleză a reprezentat o plăcere continuă de a fi aceia care dezvoltă abilitățile elevilor de a vorbi limba engleză fiind limba ce imi oferă oportunități imense de dezvoltare personală și profesională. Fiind cadru didactic și cunoscând că pot exista elevi ce nu le place anumite discipline școlare până în prezent nu am avut elevi ce se plictisesc de orele predate sau nu sunt motivați de a se implica în activitățile din timpul lecției de limba engleză. În cadrul planificărilor mă conduc după faptul că îmbunătățirea abilităților de vorbire în limba engleză nu trebuie să fie limitată doar la metodele tradiționale de învățare, precum citire, traducere sau lecțiile de gramatică. Există o varietate de metode alternative pe care le utilizez care fac ca procesul de învățare să fie mai interesant și mai eficient. În acest articol, voi prezenta unele metode altenative pe care le utilizez.

  •  Implicarea elevilor în parteneriatul bilateral dintre Carolina de Nord, SUA – Moldova. Începând cu 2017 – prezent dezvolt anual parteneriate educaționale cu elevii din Carolina de Nord. Activitățile constau în ședințe online cu elevi pe diferite tematici, realizarea proiectelor de implicare și comparare de rezultate, colaborare cu profesorii cu scop de a îmbunătăți procesul de predare cât la nivel administrativ. Anul acesta am avut ca tematică Starea de Bine realizăd anumite activități comune cu scopul de a îmbunătăți climatul la nivel de instituție și anume prin schimb de experiențe și realizare de zile tematice cum ar fi: Ziua Papucilor, Ziua Personajelor, Ziua Cărții Preferate. Prin acest parteneriat deja de câteva generații de elevi am constatat că nivel de motivare a elevilor a crescut enorm, ei văd exemple de vorbitori nativi în limba engleză și crește nivelul de exprimare. Anul acesta de studii am realizat evaluarea competențelor elevilor prin organizarea unei vizite a delegației din Carolina de Nord la noi în gimnaziu unde elevii au relatat în limba engleză ce activități realizăm, care sunt interesele proprii, au prezentat informații atât despre Moldova cât și despre Carolina de Nord. Elevii au realizat dialoguri structurate în limba engleză de nivel înalt, reprezentanții afirmând că se simt de parcă ar fi în SUA discutând cu nativi și nu cu elevi din Moldova.
  • Organizarea de concursuri, TVC ca metode de evaluare la final de semestre. Deja de câțiva ani utilizez concursuri și TVC ca metode de evaluare la final de semestre din motiv că reprezintă o abordare eficientă și motivantă pentru dezvoltarea abilităților de limbă engleză. Această metodă nu doar că evaluează progresul elevilor, dar și stimulează învățarea activă și competitivitatea sănătoasă. Practic organizarea acestor concursuri în clasele a V și a VI fiind organizate între clase prin coordonare cu colegele mele profesoare de limba engleză. Prin utilizarea lor am constatat că elevii participă activ la propria lor învățare, îi ajută să identifice ce anume au de îmbunătățit, consolidează vocabularul, pronunția.

·         Crearea portofoliilor cu ajutorul aplicațiilor online. Împreună cu colegii mei am stabilit să utilizăm cel mult 3 aplicații pentru realizarea proiectelor, protofoliilor în scop de a evita dezorientarea elevilor și de a crește productivitatea. Clasele la care predau utilizează aplicația canva.com pentru a și organiza atât temele pentru acasă zilnice cât și proiectele în final creându-se portofoliile anuale. În acest an am testat această metodă la  clasele a IX și o consider foarte eficientă prin faptul că elevii crează o singură prezentare cu includerea absolut a tuturor sarcinilor date pe parcursul semestrului. Un exemplu îl pot oferi mai jos:Acest tip de portofolii permit elevilor să își documenteze și să  reflecteze asupra progresului, oferind în același timp mie ca profesor un instrument valoros pentru evaluare și feedback. În același timp prin această organizare am dezvoltat elevilor abilitățile de a prezenta un produs în limba engleză și am exclus citirea proiectelor.

·         Predarea și evaluarea in format TedTalk.  Utilizez TedTalk în predarea limbii engleze din 2011 iar anul acesta am încept a utiliza și pentru a evalua performanțele elevilor. Acest format a  transformat modul în care dezvolt abilitățile de vorbire în limba engleză prin faptul că elevii realizează prezentări eficiente și captivante, dezvotă gândirea critică, creativitatea și încrederea în sine. Am constatat că s-au îmbunătățit abilitățile de comunicare orală, prin fatul că elevii își exprimă ideile clar, convingător și am descoperit că unii dintre ei sunt oratori foarte buni. Organizăm în felul următor modalitatea de prezentare TedTalk: elevii primesc sarcina de a alege o tematică asupra căreia au deja unele constatări, realizează un discurs și o prezentare captivantă iar la final prezintă aceste discursuri colegilor. Prin integrarea TedTalk-urilor consider că se  transformă procesul de învățare într-o experiență mai dinamică și relevantă pentru elevi.

  • Organizare de întâlniri cu nativi vorbitori de limbă engleză. Întâlnirile cu vorbitori nativi de limbă engleză reprezintă o metodă extrem de eficientă pentru dezvoltarea abilităților lingvistice și pentru aprofundarea înțelegerii culturii. Anual practicăm întâlniri în diverse forme și contexte, de la sesiuni de conversație la activități culturale. Activând în instituția din or. Cantemir și fiind în colaborare cu toate structurile raionale de fiecare dată când avem oaspeți vorbitori de limbă engleză organizăm întâlniri cu elevii. În semestrul II al acestui an de studii am organizat 2 întâlniri cu voluntari/persoane din SUA. În carul acestor întâlniri practicăm formatul întrebări – răspunsuri, prezentări și conexiuni dintre culturi. Am înregistrat succese din partea elevilor fiind apți de a se exprima și în același timp de a răspunde în timpul convorbirilor. Implementarea acestei metode este organizată din timp minuțios, înregistrând rezultate extrem de valoroase pentru dezvoltarea competențelor lingvistice și interculturale ale elevilor.  


Metodele alternative prezentate mai sus nu sunt atât de multe dar fiind experimentate au adus rezultate remarcabile având elevi pregătiți de a purta o conversație cu un nativ, a prezenta un produs anume sau un discurs pe anumită tematică, încredere în sine și depășirea barierei de exprimare în limba engleză. La final încurajez cadrele didactice să experimenteze cât mai multe metode alternative, să le identifice pe acelea care dau rezultate și să înregistreze cât mai multe succese.

Autor: Victoria Isac, prof. de limba engleză grad didactic I, I.P.Gimnaziul ”Mihai Eminescu” or. Cantemir