Social

Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024. Momentul de referință al Recensământului va fi ora 00:00 din ziua de 8 aprilie 2024.

Datele despre populație și locuințe din cadrul Recensământului vor fi colectate în mod direct, prin recenzarea persoanelor, și în mod indirect, utilizând sursele de date administrative și/sau private relevante.

Recensământul populației și locuințelor este o cercetare statistică de amploare organizată o dată la 10 ani. RPL are drept scop de a oferi informații de interes public despre populația rezidentă și locuințe pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, pentru argumentarea deciziilor de dezvoltare umană, pentru cercetarea științifică și dezvoltarea mediului de afaceri etc.

În premieră, Recensământul va fi realizat pe tablete, cu aplicarea metodelor noi de colectare a datelor, fiind o alternativă modernă a tradiționalei colectări de date statistice pe hârtie.

Informațiile colectate la Recensământ vor fi folosite pentru calculul numărului populației rezidente a Republicii Moldova la data de referință a recensământului, cu dezagregare la nivel detaliat în profil teritorial, elaborarea altor indicatori de recensământ, pentru constituirea bazei de sondaj a cercetărilor statistice în gospodăriile populației realizate de către BNS etc.

Aducem la cunoștință că, conform Legii nr. 231/2022 privind Recensământul populației și locuințelor, art.7, participarea persoanelor la Recensământ este obligatorie.

Articolul 5. Scopul și obiectivul recensământului

(1) Scopul recensământului este de a oferi informații de interes public despre populația rezidentă (în continuare – populație) și locuințe pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, pentru argumentarea deciziilor de dezvoltare umană, pentru cercetarea științifică și dezvoltarea mediului de afaceri.

(2) Recensământul are ca obiectiv producerea, în condiții de calitate și comparabilitate internațională, a statisticilor oficiale naționale sub forma unor indicatori statistici privind: numărul și distribuția teritorială, la cel mai mic nivel teritorial, a populației; structura demografică și caracteristicile socioeconomice; gospodăriile casnice, locuințele, condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se situează locuințele acesteia.

(3) Recensământul servește drept bază pentru estimările anuale ale numărului populației țării și bază de sondaj pentru cercetările statistice selective.

Articolul 6. Data de referință a recensământului și perioada de colectare a datelor de recensământ

(1) Recensământul este efectuat cel puțin o dată la 10 ani, în cadrul rundelor mondiale.

(2) Data de referință a recensământului și perioada de colectare a datelor de recensământ se stabilesc de către Guvern.

(3) Informațiile înregistrate în cadrul recensământului reflectă caracteristicile populației și ale locuințelor conform situației la ora 00.00 a datei de referință a recensământului, care este prima zi a perioadei de colectare a datelor de recensământ.