Social

A fost finalizată instruirea tinerilor la subiectul anticorupție și promovarea toleranţei zero față de acțiunile de corupţie

 


În perioada martie-aprilie 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a

desfășurat 8 seminare de instruire pentru 30 de tineri și tinere din raionul Cantemir în domeniul

prevenirii corupției în sistemul educațional, promovarea mecanismelor anticorupţie și integritate,

evidențierea consecințele corupției pentru o societate modernă.

În cadrul seminarelor au mai fost discutate subiecte ce țin de sesizarea unei fapte de corupție,

elementele unei sesizări, accesul la informație, transparența paginilor web ale autorităților publice,

integritatea electorală și procedura de alegere a reprezentantului elevilor în cadrul Consiliilor de

elevi, dar și elaborarea materialelor de informare și educație despre importanța promovării

anticorupției.

Participant i instruirilor au fost foarte activi s i au simulat potent iale situat ii, inclusiv au î nva t at cum

se scrie o sesizare la organul competent. Tinerii au ment ionat ca subiectele instruirilor sunt foarte

utile s i au adus claritate privind motivarea implica rii s i participa rii î n promovarea mesajului

anticorupt ie.

Instruirea este parte a proiectului “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul

Cantemir”, care are drept scop cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției și

conștientizarea cu privire la efectele negative ale corupției, prin implicarea activă a tinerilor în

activitățile proiectului.

Proiectul își propune să atingă următoarele obiective: capacitarea a 30 de tineri și tinere din raionul

Cantemir în domeniul prevenirii corupției în sectorul educației și promovării mecanismelor de

combatere a corupției, creșterea nivelului de informare și conștientizare a cetățenilor, elevilor,

managerii instituțiilor de învățământ din raionul Cantemir despre pericolul fenomenului corupției și

importanța prevenirii acestuia prin mecanisme eficiente, inclusiv sporirea cunoștințelor

reprezentanților instituțiilor publice, organizațiilor societății civile locale, liderilor comunitari prin

elaborarea unui ghid infografic cu bune practici și instrumente de combatere a corupției.Proiectul „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” este

cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și

Dezvoltare (BMZ), și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În

Regiunea de Dezvoltare Sud partenerii proiectului sunt „Pro-Europa” împreună cu „REDI”, care

implementează proiectul „Sprijinirea implicării societății civile în procesele de construire a

infrastructurii anticorupție în Regiunea Sud a Republicii Moldova”.Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) este beneficiar al Programului de

Granturi Locale al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică

și Dezvoltare (BMZ) și implementează proiectul “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în

raionul Cantemir”.