Social

Perioada de prohibiție pentru pescuitul în Republica Moldova: Ce trebuie să știi?În fiecare an, autoritățile din Republica Moldova stabilesc o perioadă de prohibiție pentru pescuitul comercial și recreativ. Această măsură este esențială pentru conservarea resurselor de pește și menținerea echilibrului ecologic în râurile și lacurile din țară.

În conformitate cu anunțul Agenției de Mediu, perioada de prohibiție pentru pescuitul în Republica Moldova pentru anul 2023 va fi între 9 aprilie și 30 iunie. Pe parcursul acestei perioade, pescuitul va fi interzis timp de 60 de zile consecutive, începând cu data de 9 aprilie și până la data de 7 iunie 2023, în următoarele zone: de la intersecția râului Prut cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina până la satul Teţcani, în lacul de acumulare Costeşti-Stînca și în râul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca până la satul Giurgiuleşti.

Timp de 67 de zile consecutive, în perioada de la 10 aprilie până la 15 iunie 2023 inclusiv, este interzis pescuitul în fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea până la orașul Camenca, în lacul de acumulare Dubăsari, în fluviul Nistru în sectoarele de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca (km 28) și în brațul Turunciuc, și în lacul Cahul.

Se interzice pescuitul timp de 82 de zile consecutive, în perioada de la 10 aprilie până la 30 iunie 2023 inclusiv, pe râurile Ciorna, Răut, Ichel, Bîc şi Botna afluenți ai fluviului Nistru, cu excepția obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele, pe râurile Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gârla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sarata, Tigheci afluenți ai râului Prut, cu excepția obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele, în bălțile Manta, și pe râurile Cogîlnic, Cahul, Ialpug, cu excepția obiectivelor acvatice artificiale construite pe ele.
Totodată, în perioada 9 aprilie - 30 iunie 2023, pescuitul este interzis și în obiectivele acvatice piscicole, altele decât cele atribuite pentru activităţi în domeniul pisciculturii, cu excepţia măsurilor tehnologice piscicole.

Pe tot parcursul anului, este interzis pescuitul, la 100 m în amonte şi în aval de podurile de peste fluviul Nistru şi râul Prut; la gura de vărsare în râul Prut a afluenților Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sărata, Tigheci; la gura de vărsare în fluviul Nistru a afluenților Ciorna, Răut, Ichel, Bîc, Botna pe o distanță de 500 m de ambele părți ale gurilor și pe cursul acestor afluenți pe o distanță de 500 m de la confluență, în brațul Turunciuc pe cursul apei pe o distanță de 500 m de la ramificație; în golful Goieni; în lacul Beleu; în fluviul Nistru în sectoarele de la satul Naslavcea pe o distanță de 1 km în aval și de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pe o distanță de 300 m în aval; în lunca Ohrincea a râului Răut; în canalul de evacuare al Centralei Termoelectrice din Moldova, în lacul de acumulare Cuciurgan la o distanță de 500 m spre nord și sud de la confluență și de 300 m în largul lacului; în albia veche a râului Prut de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca până la confluență cu albia principală; în râul Prut pe o distanță de 3 km în aval și de 500 m în amonte de barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca; în fluviul Nistru pe sectorul în amonte de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la km 362; în fluviul Nistru și râul Prut pe sectoarele de 100 m în amonte și în aval de la gurile canalelor de alimentare a bălților și lacurilor; în fluviul Dunărea în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.

În obiectivele acvatice piscicole naturale este interzis, în cursul anului, pescuitul: speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova și a morunașului în bazinul fluviului Nistru.
La fel, se interzice folosirea mijloacelor de transport acvatic de către persoane particulare în obiectivele acvatice piscicole naturale în perioada de prohibiție și în locurile interzise pentru pescuit.
  
Inspectoratului pentru Protecția Mediului, îi revine controlul privind respectarea prevederilor, iar încălcarea acestora atrage răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.
Este important ca toți iubitorii de pescuit să respecte aceaste reguli și să sprijine eforturile autorităților de a proteja resursele naturale ale țării noastre.