Social

Proiectul "Implicare pentru dezvoltare rurală" lansat de GAL Colinele Tigheciului a ajuns la ultima sută de metri de implementareDin acest motiv la data de 04.05.2021 am desfășurat vizitele de monitorizare la beneficiarii proiectului pentru a ne bucura împreună de rezultatele acestui proiect. Alături de managerii GAL a participat și coordonatoarea de proiect Daniela Cuzicov din partea partenerilor Federaţia Agricultorilor din Moldova, FARM


În cadrul acestui proiect s-au implementat următoarele proiecte:
  • "De la filosofia sportului spre filosofia conștiinței" implementat de AO Sport Club Vișnevscaia din s. Vișniovca scopul căruia a fost reparația pardoselii in sala de sport a gimnaziului din localitate.
  • "Procurarea utilajului de răcire și păstrare a laptelui de oi" implementat de GȚ "Hanganu Veceaslav" din satul Cociulia, scopul căruia a fost achiziționarea unui utilaj de răcire și păstrare a laptelui de oi.
  • "Dezvoltarea afacerii în nucicultură" implementat de GȚ "Cernat Andrei" din satul Cîrpești, scopul căruia a fost dotarea gospodăriei cu echipament pentru irigare a plantației de nuci.
  • "Dăm viață parcului din sat!" implementat de AO "Lingureni cu suflet mare" din s. Lingura care a avut că scop amenajarea parcului de odihnă cu un complex de joacă modern.
  • "Dotarea cu utilaje tehnic a GȚ "Putregai Cristina" din satul Cociulia care a avut că scop achiziționarea unei freze de prelucrare a pământului și a unui recoltator de cartofi.
  • "Dezvoltarea și modernizarea GȚ Sîrbu Vera din s. Lingura" care a avut că scop procurarea a 20 de stupi ecologici, o centrifuga automată, un topitor de ceară.
Rezultatele acestui proiect sunt un pas enorm în dezvoltarea microregiunii cuprinse de GAL Colinele Tigheciului, mai ales pentru faptul că majoritatea beneficiarilor și coordonatorilor de proiect sunt persoane tinere cu vârsta până la 37 ani.

Proiectele sunt finanțat din cadrul proiectului „Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, componenta LEADER, finanțat din sursele Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și implementat de Federația Agricultorilor din Republica Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.