Social

Majoritatea clădirilor publice din raioanele Cahul, Fălești și Călărași sunt inaccesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă


 

Majoritatea clădirilor publice din raioanele Fălești, Cahul și Călărași sunt inaccesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă, transmite CURENTUL.

Doar o clădire de menire publică (raionul Călărași) este accesibilă , alte 112 sunt parțial accesibile , iar restul de 356 de clădiri sunt inaccesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Acestea sunt date ale studiului „Analiza condițiilor de accesibilitatea a clădirilor publice din raioanele Fălești, Călărași și Cahul” realizat în cadrul unui proiect implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) și finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Potrivit profilului clădirilor auditate, 33 de instituții de învățământ sunt parțial accesibile și 96 sunt inaccesibile; 19 instituții medicale sunt parțial accesibile și 47 sunt inaccesibile; 17 instituții culturale sunt parțial accesibile și 84 sunt inaccesibile; 25 de instituții de stat sunt parțial accesibile și 78 sunt inaccesibile; 17 întreprinderi de stat sunt parțial accesibile și 50 sunt inaccesibile; o întreprindere economică este parțial accesibilă și alta este inaccesibilă; o asociație obștească este accesibilă (raionul Călărași).

La capitolul accesibilitatea spațiilor interioare, studiul constată că 81% din grupurile sanitare sunt inaccesibile, iar 77% din uși sunt parțial accesibile. Coridoarele clădirilor publice sunt accesibile în proporție de 35%, pe când sălile în care se prestează serviciul public sunt parțial accesibile în jur de 58%. Totodată, doar 24% din drumurile de acces către clădirile publice și 6% din suprafețe înclinate și trepte sunt accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Nicio parcare din cele evaluate nu este accesibilă pentru persoanele cu dizabilități și doar 19% din parcări sunt parțial accesibile pentru persoanele cu dizabilități.

În Republica Moldova nu a fost realizată anterior o evaluare a accesibilității clădirilor de menire publică și a bugetelor raionale, în vederea stabilirii valorilor inițiale ale indicatorilor de accesibilitate. Prezentul studiu vine să completeze eforturile societății civile și să stabilească indicatorii inițiali pentru un eșantion de 469 clădiri publice din raioanele Fălești, Călărași și Cahul. Totodată, studiul demonstrează necesitatea de a utiliza resursele financiare la nivel local prin abordarea principiului incluziunii și a participării, astfel ca toți cetățenii să aibă drepturi egale.

În urma analizei bugetelor raioanelor pentru anul 2019, cheltuieli pentru elaborarea și aprobarea programelor locale în domeniile construcțiilor, transporturilor, informației și comunicațiilor privind asigurarea accesibilității persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități nu au fost planificate. Potrivit studiului, mecanismul de finanțare a autorităților publice locale pentru implementarea politicilor de incluziune socială, în special pentru asigurarea accesibilității nu este eficient, de aceea este necesar de a fi instituit un mecanism de finanțare adecvat, care va cuprinde în primul rând resurse ale bugetului local, precum și de la bugetul central, care să asigure costuri pentru asigurarea designului universal și eliminarea barierelor de accesibilitate, concomitent cu atingerea celorlalte obiective de incluziune socială potrivit drepturile din Convenție. În sistemul actual de finanțare nu există un cadru clar de reglementare a standardelor și normativelor de accesibilitate. În mod particular, nu există claritate cine și de ce măsuri este responsabil pentru a asigura accesibilitate. Totodată nu există un mecanism de sancționare al neîndeplinirii responsabilităților ce țin de accesibilitate.

Proiectul „Accesibilitatea o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități” este implementat de AOPD în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, implementat de Asociația pentru Politica Externă, Asociația ADEPT, Expert-Grup și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul proiectului este de a spori incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin promovarea asigurării condițiilor de accesibilitate la nivel național și local în Republica Moldova.