Social

Două întreprinderi silvice din Cahul vor fuziona pentru a raționaliza cheltuielile de administrare


 Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Silva-Sud” din Cahul și Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetică Manta-V” vor fuziona. O decizie în acest sens a fost aprobată de către Cabinetul de miniștri la ședința Guvernului din 9 decembrie 2020.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, a precizat că reorganizărea prin absorbție a întreprinderii este importantă pentru a asigura realizarea sarcinilor și funcțiilor dezvoltării durabile a sectorului forestier și cinegetic.

„Realizarea proiectului respectiv va asigura protecția şi supravegherea pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii Republicii Moldova. În acest mod vor fi eficientizate resursele financiare privind administrarea întreprinderii absorbite, fiind economisite mai multe categorii de cheltuieli: servicii comunale, remunerarea muncii, întreținerea transportului, etc. Fuziunea întreprinderilor va reduce cheltuielile de administrare a întreprinderii absorbite, va spori eficiența activităților statutare și va raționaliza procesul de gestionare a activității economico-financiare și manageriale a bunurilor proprietate publică de stat. Scopul primordial al fuziunii întreprinderilor este livrarea bunurilor și serviciilor importante pentru societate la un nivel superior”, a menționat Ion Perju.

Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetica Manta-V a fost fondată la data de 29 februarie, anul 2000, având în gestiune cinci arii naturale protejate de stat: Rezervaţia resurse cernoziom xerofitic de pădure în zonele Dunărea de stepă; Rezervaţia naturală de plante medicinale Cahul; Rezervaţia naturală silvică Baurci Moldoveni; Rezervaţia naturală silvică Vadul lui Isac; Rezervaţia naturală silvică Flămânda.