Social

În atenția locuitorilor orașului Cantemir

 În atenția locatarilor din or. Cantemir de pe strazile: Basarabia 11; Str. Trandafirilor 5, 6, 8, 9, 12.
Primăria Cantemir împreună cu Î.M. ”Apă-Canal Cantemir”, în conformitate cu prevederile art. 15 al Legii Nr. 303 din 13-12-2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în scopul actualizării tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă a inițiat procedura de avizare și aprobare a tarifelor pentru apă și canalizare, conform prevederilor legale.
Ținând cont de faptul că actualizarea tarifului pentru serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare este o problemă de interes public, iar opinia dumneavoastră cu privire la principalele probleme contează,
Vă invităm să participați pe data de 04.09.2020 ora 17.00 pe stadionul Gimnaziului ”Mihai Eminescu” la dezbateri publice pe subiectul ”Aprobarea tarifelor diferențiate pentru serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare pentru ÎM ”Apă Canal Cantemir”.
  • Actualizarea tarifului pentru apă și canalizare este un instrument pus la dispoziția operatorului care gestionează serviciul care urmărește coordonarea cheltuielilor întreprinderii strict necesare pentru asigurarea prestării serviciului.
  • Avînd un tarif real, actualizat, operatorul va asigura iar consumator va beneficia de un serviciu continuu și calitativ.
  • În scopul prevenirii răspândirii virusului COVID-19 solicităm respectarea strictă a cerințelor impuse ce Comisia Națională pentru Sănătate Publică.
Cu respect !
Primăria Cantemir,
Î.M. ”Apă-Canal Cantemir”.