Social

Servicii sociale mai bune la CantemirServiciul social „Echipă mobilă” este un serviciu specializat, creat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr.02/09-XXV din 20.03.2014 şi prestat de către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir.

Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitare psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.
Echipa mobiă Cantemir prestează servicii, cum ar fi:
 •  asistenţă socială;
 • consiliere, recuperare, reabilitare psihologică;
 • terapie ocupaţională;
 • servicii de informare;
 • servicii kinetoterapeutice.
Termenul maxim de prestare a serviciilor către beneficiar constituie un an.
Pe parcursul anului 2019 Echpa mobilă a acordat servicii unui număr de 38 benefici-ari: 11 beneficiari - copii, 27 beneficiari – adulți , activând în 17 localități ale raionu-lui. Pe parcursul anului total efectuate - 607 intervenții către beneficiari și 241 vizite.
De la începutul anului 2020 până în perezent au beneficiat de serviciile EM - 33 de beneficiari: 15 beneficiari – copii, 18 – adulți, persoane cu dizabilități severe și accentuate. Deserviți lunar 25 beneficiari din 17 localități. Efectuate până la moment de la începutul anului – 1662 intervenții, 229 - vizite.
În anul 2019 a fost implimentat proiectul “Dezvoltarea şi consolidarea Serviciului social” Echipă mobilă” Cantemir” de către A.O. Parteneriatul Aachen-Moldova din resursele acordate de Uniunea Europeana în cadrul Proiectului Servicii sociale mai bune, co-finanțat și implementat de Fundatia Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.
Prin decizia Consiliului Raional nr.02/24-XXVI din 21.03.2019 privind acceptarea colaborării și aprobarea acordului de colaborare a fost aprobat Acordul de colaborare între Consiliul Raional Cantemir, DASPF Cantemir și A.O.Parteneriatul Aachen Moldova semnat la data de 21.03.2019.
Scopul acestul proiect este îmbunătățirea și consolidarea Serviciului social “Echipă mobilă”prin: dotarea cu mijloc de transport și bunuri necesare Serviciului, fortificarea capacităților specialișilor și a părinților persoanelor cu dizabilități și APL.

Potrivit prevederilor Acordului cu suportul financiar al A.O.Parteneriatul Aachen- Moldova au fost realizate următoarele:
 • Dotarea Serviciului cu 1 unitate de transport  – Marca “Dacia Logan MCV”, anul producerii 2019, cu nr. de înregistrare WMM 728;
 • Încheierea contractului cu o Stația de alimentare cu combustibil și deservirea cu combustibil pentru deplasarea EM la domiciliu pe tot parcursul proiectului(2019-2020);
 • Procurat echipament tehnologic informațional: 2 computere , 1 printer,  1 aparat foto ;
 • Procurată literatură de specialitate  și a materialelor didactice, rechizite de birou ;
 • Consolidate capacitățile specialiștilor EM prin: organizarea de seminare, ateliere de lucru, ședințe de supervizare, mese rotunde și vizite la beneficiari. au fost elaborate peste 1000 de pliante ce au repartizate la populație, s-au făcut schimb de experiență cu alte raioane și altele.
 • S-a oferit suport metodologic specialiștilor în :
 1. Perfectarea documentelor,
 2. Elaborarea Bazei de date locală a beneficiarilor,
 3. Elaborarea Bazei de date a persoanelor cu dizabilități din raion.
 • A fost asigurat Serviciul cu materiale de protecție pe perioada pandemiei
Au beneficiat de ajutoare din cadrul proiectului:
 • La 12 beneficiari-copii au fost donate cadouri (rechizite) de 1 iunie - Ziua internațională a Copilului.
 • 9 familii (12 beneficiari) au primit pachete cu produse alimentare cu suportul A.O. Parteneriatul Aachen-Moldova,
 • 2 beneficiari au primit pachete cu scutece cu suportul A.O. Parteneriatul Aachen-Moldova,
 • Către 12 beneficiari-copii au fost distribuite cadouri (dulciuri, jucărie moale) de 1iunie - Ziua internațională a Copililui cu suportul Fundației de Caritate “Bethania”,
 • Către 7 familii (10 beneficiari) au fost distribuite pachete cu produse alimentare, încălțăminte, îmbrăcăminte cu suportul Bisericii“Sfânta Treime”,


În final la 03.06.2020 prin decizia Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale din cadrul MSMPS sub nr.453 a fost acreditat Serviciul social “Echipă mobilă” prestat de DASPF Cantemir pe un termen de 5 ani, cu concluzia generală de 93,43% de conformitate a Serviciului cu standardele minime de calitate.