Social

Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic


Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic, prin intermediul unei brățari instalate la mână sau la picior. Parlamentul Republicii Moldova a votat vineri un proiect de lege în acest sens, prin care urmează să fie modificate mai multe acte normative. Documentul a fost votat în două lecturi.
Brățara electronică va fi instalată imediat după pronunţarea de către judecător a ordonanţei de protecţie a victimei. Agresorul va fi obligat să părăsească temporar locuinţa comună ori să stea departe de locuința victimei, indiferent de dreptul de proprietate asupra bunurilor. De asemenea, agresorii vor trebui să stea departe de locul aflării victimei, la o distanţă ce îi asigură acesteia securitatea, excluzând orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau alt mod. În acelaşi timp, agresorului îi va fi interzis să se apropie de anumite locuri: locul de muncă al victimei, cel de studii al copiilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată de frecventează.
Modificările operate la cadrul normativ acordă posibilitate victimei, membrilor familiei acesteia, să fie monitorizaţi printr-un sistem electronic de supraveghere, de tipul unui telefon GSM mic, dacă aceştia îşi expimă acordul în formă scrisă.
Noile reglementrăi vor intrav în vigoare după șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Ministerul Justiției a anunțat despre crearea unui centru de justiție familială, instituție care va oferi spijin Guvernului pentru punerea în practică a prevederilor Strategiei naționale, de рrеvеnirе și соmbаtеrе а violenței față de femei și violenței în familie. Noul centru va fi oferită consultanță și asistență tehnică реntru а facilita furnizаreа mai eficientă а serviciilor prestate de organele de stat responsabile victimelor violenței sexuale și de gеn.Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat două magistrate - Livia Mitrofan, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru și Maria Ghervas, de la Curtea Supremă de Justiție în calitate de membri în cadrul Grupului de lucru pentru înființarea Centrului de Justiție Familială.
Datele Poliției arată că anual se înregistrează peste 1000 de victime ale violenței  în familie, cele mai multe fiin femei și copii. În anul 2019 au fost emise circa 700 ordonanțe de protecție și peste 3  mii de ordine de restricție de urgență eliberate de către angajații Poliției. Aproxiamtiv 4 mii de agresori familiali se află în evidențele organelor de poliție.